Govor Predsednice Jahjaga na inauguracionom sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije

Pod rukovodstvom Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, danas je održan inauguracioni sastanak Nacionalnog Veća za Evropske Integracije. Na sednici Veća su učestvovali i g.din Štefan Fyle, Komisioner za Proširenje EZ-e, g.din Jakup Krasnići, Predsednik Skupštine Republike Kosovo, g.din Hašim Thači, Premijer Republike Kosovo, drugi visoki zvaničnici institucija zemlje, rukovodioci političkih partija i predstavnici civilnog društva.

Na ovom sastanku, g.din Fyle je predao rukovodiocima zemlje Dokumenat o početku Studije Fizibiliteta o Sporazumu  Stabilizacije – Asociranja za Kosovo.

Pre početka inauguracionog sastanka Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, bio je jedan poseban sastanak sa g.dinom Štefan Fyle, Komisioner za Proširenje EZ-e na kojem se diskutovalo o nizu pitanja od interesa, o radu Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, njene uloge, o daljnjoj integraciji manjina, o dijalogu i neophodnosti primene sporazuma postignutih dijalogom i drugim pitanjima.

U nastavku donosimo izlaganje Predsednice Jahjaga na inauguracionom sastanku:

Poštovani Predsednik Skupštine Republike Kosovo,
Poštovani Premijer,
Poštovani g.dine Mustafa,
Poštovani g.dine Fyle,
Poštovani članovi Veća,
Poštovani ambasadori država Kuint-a,
Poštovane medije,
Poštovani građani Republike Kosovo,

Želim van dobrodošlicu na prvom osnivačkom sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije Republike Kosovo, koje sam kao Predsednica zemlje osnovala posebnim dekretom, određujući i nadležnosti i oblast delovanja.

Inostrana politika Republike Kosovo, a naročito pitanje Evropske Integracije, uporedo sa saradnjom i prijateljstvom, sa Sjedinjenim Američkim Državama , jeste od životnog značaja za našu zemlju, za unutrašnje uređenje i za međunarodne odnose koji se posmatraju kao jedan jedinstven celokupan proces.

Republika Kosovo, suverena i nezavisna, je izgrađena na građanskom principu gde svi ljudi bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, veru, rasu, bez obzira na broj i bez obzira na kojem delu zemlje žive, uživaju jednaka prava i slobodu.

Kosovo i njen narod su opredeljeni i pripadaju evropskoj civilizaciji, kao zapadno opredeljenje svih građana bez razlike.

Put Republike Kosovo u pravcu članstva u Evropsku Zajednicu i NATO jeste cilj i naša  volja za šta sve političke grupacije ali i sve nacionalnosti koje žive ovde, imamo potpuni konsenzus.

Potpuno smo svesni da ovaj put nije nagrada nego je jedan sveobuhvatni mehanizam ispunjavanja uslova i standarda, koje smo mi kao institucija, ali i kao društvo, prihvatili da ih željno ispunjavamo.

Ovaj put nema alternativu i mi kao zemlja i kao narod možemo i trebamo dati svoj doprinos Evropskoj arhitekturi slobodnih i ravnopravnih naroda.

Kosovo i ceo Zapadni Balkan, ili cela Jugoistočna Evropa su ostvarile napredak na putu evropskih integracija, proces ovaj nepovratan, koji donosi dobit svim zemljama regije.

Nacionalno veće za evropske integracije, koje funkcionira pod rukovodstvom Predsednice zemlje, ima za cilj da na efikasan i konkretan način koordinira i usaglašava institucionalne politike svih drugih institucija i svih relevantnih faktora.

Civilno društvo u ovoj sredini ima jednu važnu ulogu.

Ispunjavanje procedura, normi i standarda, koji se primenjuju u svim oblastima života i rada, sa ovim našim angažovanjem će biti brža i potpunija.

Poštovani,

Integracija naše zemlje u Evropsku Zajednicu je proces od više struke važnosti, ne samo za nas kao država  i kao novo društvo, nego i za sve zemlje regije i svakako i za samu Evropsku Zajednicu, jer proces se ne smatra uspešnim bez potpunog članstva svih država Zapadnog Balkana.

Na ovom putu treba sarađivati i pomoći jedni druge, jer dobro susedstvo među zemljama i narodima jeste zlatno načelo Ujedinjene Evrope i jedan od glavnih preduslova politike integracije.

Zato-dijalog koji se odvija u Briselu između Republike Kosovo i Republike Srbije ja sam podržala i ocenila kao jako važan za obe naše zemlje, jer ovo je, ne najbolji, nego jedini put da mi međusobno normalizujemo odnose i jedini način kojim obavezujemo Srbiju da ispunjava svoje obaveze i da prizna nastalu realnost i da se ponaša u skladu sa međunarodnim pravilima u njenoj politici susedstva.

Mi kao institucije smo posvećeni i imamo volju i izgradili smo i mehanizme da svaku našu obavezu ispunjavamo u korist naših građana.

U našim politikama smo sasvim transparentni, s najvećom ozbiljnošću uzimamo izveštaj progresa, njegove nalaze /konstatacije i iste raspodelimo kao zadatke i obaveze sa konkretnim rokovima izmena i poboljšanja.

Današnji sastanak jeste izraz i dokaz da svi mi, institucije , političke partije, akademska zajednica, civilno društvo, i svi građani imamo volju da doprinosimo i preuzimamo odgovornost za ubrzanje dinamike evropske integracije ujedinjavanjem naših nastojanja za jedan uspešan proces.

Nacionalno veće za Evropsku  Integraciju, jedan sveobuhvatni organizam, će poslužiti u funkciji ovog i ima za cilj uspostavljanje institucionalnog i društvenog konsenzusa, preporučuje konkretizaciju postupaka u proces evropske integracije namerava potrebnu podršku za sprovođenje reformi.

Nacionalno Veće za Evropske Integracije izražava jedinstvo celog političkog spektra na Kosovu.

S toga u ovoj fazi je bitno da mi stvorimo jednu političku i društvenu platformu, u cilju obezbeđenja tokom ove putanje jedan jasan i stabilan kurs za zemlju u pravcu potpune integracije u Evropsku Zajednicu.

Kao Predsednica zemlje preduzeću svaki ustavni i zakonski postupak koji povećava efikasnost i efektivno utiče na rad institucija i društva, radi angažovanja i radi davanja konkretnog doprinosa ubrzanju dinamici integriranja u Evropsku Zajednicu.

Kao institucije, kao društvo i kao individue, svi trebamo biti odgovorni i posvećeni da svaki, onde gde jeste, da doprinosi da Kosovo jedna zemlja reda i vladanja zakona, bude zemlja gde svi imamo čast ostvariti sve one zadatke, sve one standarde i sve one zahteve koji našu zemlju unapređuju u ostvare ciljeve kako bismo što brže i što bolje realizirali Evropsku agendu da Kosovo postane zemlja članica Evropske Zajednice.

Ovom prilikom cenim doprinos Ministarstva za Evropske Integracije kao posvećenje i kao konkretno angažovanje, na praćenje i sprovođenje svega onog što je potrebno da Kosovo što brže postane zemlja članica Evropske Zajednice.

Kosovo i Evropska Zajednica međusobno su učinile jako važan korak lansiranjem dijaloga za Liberalizaciju Viza i početak Studije Fizibiliteta za Sporazum o Stabilizaciji – Asociranju, koje će nam omogućiti tokom celog budućeg perioda da izvršimo jednu sveobuhvatnu analizu naše političke, ekonomske i zakonske pripravnosti .

Ovo uvrštava Kosovo u okviru politika Evropske Zajednice o Zapadnom Balkanu u pravcu uspostavljanja kontraktualnih odnosa.

Počašćeni smo da danas imamo ovde Komisionera za Proširenje EZ-e, g.dina Štefan Fyle, koji će govoriti o važnosti ovog procesa na kome se nalazi Kosovo, na njenom evropskom putu, koje beleži početak jedne nove faze u odnosima Evropske Zajednice sa Kosovom koje su temelj politika EZ-e prema Zapadnom Balkanu i jedan odlučujući korak u pravcu članstva.

Kao i uvek na ovom putu biti ćemo svi zajedno ravnopravni, svaki u svojoj oblasti delovanja, dajući doprinos onoliko koliko možemo i koliko znamo, pomažući jedan drugog i uvek poštujući  ustavnost i zakonitost.

Želim vam puno uspeha,

Hvala vam!