Govor predsednice Jahjaga na Godišnjoj konferenciji državnih tužilaca

Počastvovana sam što sam danas među vama na ovom godišnjem sastanku ljudi koji nose težinu pravde, koje ponekada kritikuju, a koji su ponekada izazvani. S toga je posebno, kada razgovor sa sprovodiocima zakona postane aktivan dijalog, ne samo o načinima postupanja, već i o svim konkretnim rezultatima koje su oni dali. Glavni tužilac Lumezi, imam potpuno poverenje da će ovaj godišnji sastanak postati, od jedne uobičajene ocene rada, jedan konkretan postupak u jačanju države prava i u uspostavljanju vladavine prava.

Poštovani učesnici,
 
Počastvovana sam što sam danas među vama na ovom godišnjem sastanku ljudi koji nose težinu pravde, koje ponekada kritikuju, a koji su ponekada izazvani. S toga je posebno, kada  razgovor sa sprovodiocima zakona postane aktivan dijalog, ne samo o načinima postupanja, već i o svim konkretnim rezultatima koje su oni dali. Glavni tužilac Lumezi, imam potpuno poverenje da će ovaj godišnji sastanak postati, od jedne uobičajene ocene rada, jedan konkretan postupak u jačanju države prava i u uspostavljanju vladavine prava.
 
Mi smo mnogo puta ocenjivali, ocene su bile i pozitivne, za sistem pravde na Kosovu, pozivajući se na našeg građana i na njegovu bolju budućnost i posvetili smo se tome da produbimo reforme u društvu kako bi Kosovo učinili jednom drugačijom zemljom. Mi smo se trudili za: PRAVNU DRŽAVU
 
Naglašavam koliko je bitan vaš rad, ljudi koji su na prvoj liniji sprovođenja zakona; koliko je bitno za vladavinu zakona vaše angažovanje i koliko su od koristi za građane rezultati koje nam vi donosite vašim radom. Dakle, ponovo naglašavam: vi ste na prvoj liniji pravne države.
 
Mi smo tražili reforme u društvu: bolne, izazovne, ni malo lake i ujedno neophodne, kako bismo državu Kosovo učinili demokratijom koja se razvija, inkluzivnom zemljom gde se ostvaruju prava svih, jednako. Mi smo tražili, iznad svega reforme u pravdi, u jednom sistemu koji uspostavlja vrednosti države: zakonu i redu. Jer ovo je garancija razvijanja i integracije.

A to se postiže sprovođenjem zakona: koji svi treba da poštuju, nezavisno. Niko ne može da se postavi iznad zakona i niko ne može da se amnestira zbog njegove povrede. Konstantno sam tretirala potrebu na intenziviranju borbe protiv korupcija i organizovanog kriminala i nastaviću da tretiram ovo pitanje na svakom mestu, u svako vreme i na svaki način.
 
Mi smo se umorili kao društvo od visokog stepena korupcije. Mi smo o oštetili funkcionisanje države politikama nekažnjavanja svih onih koji su obuhvaćeni u koruptivnim aferama. Mi smo pogođeni, ne samo slikom na međunarodnoj sceni na ovom stepenu percepcije o korupciji. I ponovo nismo postupili onako kako treba. Danas nije vreme da rečima izrazimo posvećenost o borbi protiv korupcije. Danas je vreme, da radi blagostanja građana i da radi toga da Kosovo učinimo državom, nađemo snagu i hrabrost da okončamo ovaj ciklus straha i nekažnjavanja. Danas je vreme da učinimo Kosovo nekorumpiranom zemljom.

Mi smo svedoci da imamo snage, sposobnosti i volje da Kosovo učinimo jednakim delom globalne arhitekture sigurnosti i da ga uvrstimo rame uz rame sa svim demokratskim silama na svetu. Jer ne možemo dozvoliti da vrednosti slobode i demokratije budu izazvane od strane ekstremističkih i radikalnih grupa. Mi ne možemo da postanemo sklonište nijednoj ekstremističkoj grupi i s toga smo postali globalni partner u borbi protiv ove pretnje, ali, naša borba je i dalje unutrašnja, kako bismo pomogli svoj našoj omladini, kako ne bi postali žrtve verskog ekstremizma pružajući im više mogućnosti, više šansi u životu, više obrazovanja i više perspektive. Ali, mi nećemo dozvoliti da bilo koja ekstremistička grupa izaziva društvo i našu državu, nećemo dozvoliti da pogode naš Ustav i da poljuljaju naše vrednosti raznovrsnosti, tolerancije i verske harmonije, koje su izgrađene sa mnogo napora tokom vekova.
 
Ovo traži blisku koordinaciju policije sa tužilaštvom u izgradnji slučajeva koji će odvesti do osuđivanja i meritornog kažnjavanja.
 
Poštovani učesnici,
 
Ušli smo u jednu novu fazu, jednog bitnog  ugovornog sporazuma sa EU i s toga nam je potreban pun konsenzus  u čitavom društvu za put prema integracijama. EU nema alternativu za nas i ujedno je tačka koje ujedinjuje ceo kosovski narod, bez razlike.
 
Ali ovaj put traži od nas više posvećenosti i više rada. Traži jake i demokratske institucije; traži više reda i zakona; poštovanje institucija pravde; više angažovanja kako bi očuvali vrednosti raznolikosti društva; i etničke i kulturne i verske. Ali iznad svega, traži dijalog i sporazum. Unutrašnji dijalog kako bi se rešila pitanja koja podstiču nesporazume. Dijalog bez predrasuda među ljudima koju su nekada bili ujedinjeni kako bi se borili i koji danas treba da čuvaju mir. Dakle, mi svi zajedno treba da sednemo i da nađemo rešenje, jer ne možemo da izazivamo državu svakoga dana jer ne možemo da rušimo državne institucije, i treba da uz puno napora vratimo poverenje građana u njih.

Zbog toga treba da povratimo poljuljano poverenje građana u i institucije pravde. I teret je na vama: koji ste na prvoj liniji vladavine zakona, da posvećeno izgradite sistem pravde koji je efikasan, u pravcu rezultata i nepristrasan, sublimirajući duh ljudskih prava.