Govor Predsednice Jahjaga na ceremoniji povodom početka rada Škole Plus

Za mene je posebna čast i zadovoljstvo da otvorim ceremoniju povodom početka Škole Plus, projekta Atomi, koja će deci sa vanrednom inteligencijom, genijama Kosova, pružiti mogućnost proučavanja i istraživanja u oblastima njihovog interesovanja.

Poštovani Rektor, g. Gashi,
Poštovani predstavnici Akademije Nauka i Umetnosti Kosova,
Poštovani članovi Savetodavnog Odbora Projekta ATOMI i predavači Škole Plus,
Poštovani učenici i roditelji,
Poštovani učesnici,

Za mene je posebna čast i zadovoljstvo da otvorim ceremoniju povodom početka Škole Plus, projekta Atomi, koja će deci sa vanrednom inteligencijom, genijama Kosova, pružiti mogućnost proučavanja i istraživanja u oblastima njihovog interesovanja.

Verujem da putem ovog projekta, Genije Kosova, će da usavrše svoje sposobnosti i svoj talenat, sačuvaće originalnost i opskrbiti svoje kritično mišljenje, za svakog za kojega Kosovo ima potrebe.

Mi se ponosimo sa našom omladinom, ali njima trebamo pružati uslove kako bi mogli da odluče kako će orijentirati svoje energije i talenat, što za našu zemlju znači razvoj, napredak i integraciju u porodicu razvijenih zemalja.

Lica sa vanrednom inteligencijom  imaju sposobnost postizanja uspeha bez pomoći ostalih, ali oni svakako trebaju uživati podršku domaćih institucija zemlje, ukoliko ciljamo da oni budu nosioci inovacija i raznih naučnih otkrića, tehnoloških i medicinskih.

Na Kosovu je bilo i nastavlja biti projekata koji podržavaju obuhvatanje školovanjem marginalnih kategorija – ali Kosovo kao i svako drugo društvo treba da investira na ljude sa posebnim talentom da bi stimulirala njihovu kreativnost.

ATOMI, jeste važan projekat jer utvrđuje oblik podrške za decu sa vanrednom inteligencijom. Ova dugoročna investicija u humane resurse, će se Kosovu povratiti u najboljoj formi putem društvenog razvoja u raznim oblastima društva.

Ja u svojstvu i kapacitetu Predsednice Republike Kosovo sam angažovana za stvaranje Fonda za Vaspitanje, jer sam posvećena za usavršavanje kvaliteta i standarda obrazovanja u svim nivoima. Moj je cilj da se svoj deci stvaraju optimalni uslovi za unapređenje sposobnosti i njihovog talenta ali i za studije u okviru institucija javnog obrazovanja na Kosovu. Kosovo ima potrebe za kretanje u korak sa globalnim razvojem, a za to naša omladina treba da ima uslove i mogućnosti za naučna istraživanja i za inovacije.

Čestitam psiholozima koji rade sa više od 100 dece sa vanrednom inteligencijom. Jako me obraduje činjenica da ovi genije pripadaju dobi od 13 do 18 godina starosti i da su opredeljeni za prirodne nauke.

Oni su energija i motiv za razvoj, koji je nedostajao Kosovu.

Oni su garancija za opšti napredak naše države!

Vi ste naš ponos!

Želim vam puno uspeha i hvala vam!