GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA ZA ZAKLJUČNI SASTANAK NACIONALNOG VEĆA PROTIV KORUPCIJE

Kada smo počeli rad Veća Protiv Korupcije zasnovane na zakon i Ustav Kosova prevashodni cilj nam je bio koordinacija i redovno komuniciranje kako bi se povećala efikasnost svih institucija za borbu protiv korupcije. Takoreći dve godine nakon osnivanja Veća, usprkos uspešnog uspostavljanja komunikacije između institucija, civilnog društva i mehanizama za suzbijanje korupcije nas još uvek izaziva ova teška pojava našeg društva i ugrožava našu budućnost.

Borba protiv korupcije jeste naša najvažnija bitka  koja ce povratiti poverenje gradana u naše institucije koje ce pomoci demokratsko funkcioniranje institucija i celo društvo a koje ce otvarati perspektivu razvoja naše zemlje.
 
Ima vec dve godine da se sastanemo i takode dve godine da tragamo za nacin saradnje koji vodi u pravcu postizanja konkretnih rezultata, svakako poštujuci funkcioniranje svake institucije i njegovu potpunu nezavisnost.
 
 
Naše institucije u koordinaciju sa medunarodnim faktorom treba da pokazuju gradaninu Republike Kosovo da je ovo zajednicki rat. Red i vladanje zakona ne mogu funkcionirati u jednoj državi gde ima korupcije.
 
Nacionalno Vece protiv korupcije je pokazalo da ima prostora za saradnju. Potvrdeno je da naše institucije imaju zakonodavstvo i potrebne kapacitete za ovu borbu. Pokazalo se da mi možemo zajedno raditi nezavisno.
 
Ova faza zakonodavne i institucionalne konsolidacije treba da ide paralelno sa liderima u svakoj instituciji koja se poziva da suzbije korupciju. Mi u ovo Vece smo postavili viziju jednog Kosova bez korupcije. Mi smo se latili plemenite misije iskorenjivanja ove pojave. Vodili smo raspravu i uspešno smo savladali izazove medu-institucionalne komunikacije jer svi mi znamo koliko je ova borba važna za Kosovo.  Naša medu-institucionalna koordinacija je primetno poboljšana ali rezultati ove borbe se postižu samo hrabrim i odgovornim liderima za misiju koju smo preuzimali na sebe.
 
Rad Nacionalnog Veca protiv korupcije se pozitivno odrazila unutar Kosova, ali i u ocima medunarodnih prijatelja. Mi cemo nastaviti konkretnije saradivati i sastati se radi koordinacije naših aktivnosti.
 
Što se bolje koordiniramo to se više povecava uspeh ove borbe i poverenje gradana na nas i vrednosti demokratskog društva.
 
Onako kako smo se dogovorili na završnom sastanku prošle godine, ja sam formirala jednu radnu grupu od predstavnika vaših institucija. Ova grupa se sastala dva puta i raspravljala konkretno sprovodenje preporuka koje ste vi davali.
 
Na ovim sastancima je naglašeno i izvedena neophodnost usaglašavanja pristupa ovom fenomenu. Identifikovani su   nekih nedostataka u zakonodavstvo i funkciji administracije. Ove ispravke su izvršene menjanjem i prilagodavanjem pravila i postupka za bolju koordinaciju. Sve su institucije izvršile pozitivne promene/izmene u oblasti zakonodavstva i organizacije administracije što se odražava na bolju saradnju.
 
Ovo jesu prvi uspesi, ali oni nisu dovoljni.
 
Trebamo se odlucnije boriti protiv ove pojave stvarajuci jednu bolju buducnost novim generacijama. Naša je zakonska  i moralna obaveza da cinimo od Kosova prosperitetnu  zemlju  reda i vladanja zakona.
 
Nastavak sveobuhvatnosti jeste bitno. Korupciju kao pojavu trebamo mi svi suzbiti.
 
Poboljšanje imidža Kosova doprinosi našem kretanju napred. Jer mi samo tako možemo garantovati napredak privrede i socijalno blagostanje. Strani investitori su zainteresovani da rade u jedno funkcionalno društvo gde su njihove investicije zašticene od institucija i gde je bezbedna poslovna klima.
 
Mi smo popravili zakonodavstvo i rad administracije, ali ima još da se uradi. Postoje neki specificni zakoni koji se trebaju menjati shodno standardima Evropske Zajednice. Takode treba da povecamo našu efikasnost u sprovodenju postojecih zakona. Politicka volja postoji ali je na odgovornosti svih da ovu volju pretvorimo u konkretne rezultate.
 
Poštovani ucesnici,
 
Agencija Protiv Korupcije je pokazala pozitivne rezultate koje ce sigurno biti vece jacanjem i objašnjenjem koordinacije ove agencije sa ostalim institucijama, definirajuci neka pitanja vezane sa krivicnim gonjenjem i konkretnim delima korupcije.
 
Policija Kosova cini dodatna nastojanja za povecanje kapaciteta za specijalizaciju u oblasti istrage koruptivnih dela što ce pokazati pozitivne rezultate u prikupljanju informacija i strucnosti tokom pretrage  slucajeva.
 
Savet Tužilaštva Kosova je preduzelo niz koraka sa kojima su pojacali ulogu tužilaštva pri gonjenju koruptivnih dela. Unutrašnji kapaciteti tužilaštva se trebaju povecati te da se ocuva standard i visok integritet mladih tužitelja.
 
Sudski Savet Kosova je dao prednosti radu na razmatranju slucajeva korupcije. Treba da se nastavi sa boljim planiranjem raspodele slucajeva u sudovima kako bi se smanjio broj postojecih predmeta istovremenim povecanjem efikasnosti sudaca u svim nivoima i okoncanjem veceg broja predmeta koruptivnih slucajeva u toku godine.
 
Poštovani ucesnici,
 
Uporedo sa uspesima i evidencijom izazova mi trebamo zapoceti sa izgradnjom konkretnih politika.
 
Neophodno je da nastavimo sa sistemskim i strukturnim reformama približavajuci se što više standardima Evropske Zajednice i takode ugradnjom naših specificnosti  sa posebnim i privremenim rešenjima  da bismo bili što efikasniji u iskorenjivanju korupcije.
 
Trebamo povecati efikasnost gonjenja koruptivnih dela od pojave do finalne procedure, okoncanjem slucajeva adekvatnim rešenjem nadležnog organa gonjenja.
 
Necemo dozvoliti da se naši gradani koji prijavljuju koruptivne slucajeve razocaraju sistemom gonjena i sudstva zbog odugovlacenja postupka.
 
Svi se slažemo da trebamo posvetiti vecu pažnju oblasti nabavke, kao jedne od najosetljivije oblasti koja se ugrožava od korupcije i druge zloupotrebe, a negativne posledice se više osecaju od strane gradanina i celog društva.
 
Trebamo imati jednu hitnu i efikasnu kontrolu svih parametara tendera i u slucajevima kada se sumnja na neurednosti.
 
Poboljšanje kapaciteta je neophodno povecavanjem efikasnosti Centralne Agencije Nabavke, Komisije Uredne Javne Nabavke i Nadzornog Organa Nabavke koje vrše svoje zakonom predvidene funkcije.
 
Vrlo je važno da ubrzamo rad preporukama koje proizilaze pri ispunjavanju srednjorocnog prioriteta iz Studije Fizibiliteta Evropske Komisije za Evropu.
 
Ovo ne cinimo samo radi Evropske Zajednice nego je naše ubedenje i posvecenje da to cinimo za nas, za gradane Kosova da bismo imali mirniju i bezbedniju sredinu. Trebamo dokazati jasno angažovanje za postizanje rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije koje obuhvata pocetak istrage za svaki slucaj i protiv svakog koji je obuhvacen  uz poštovanje nacela da niko nije iznad zakona i da u naše društvo nema nedodirljivih.
 
Naš gradanin želi nas odgovornim i cistim, uz polaganje racuna, koji radimo sa posvecenjem za bolju buducnost zemlje.
 
Ovo cemo angažovanje ciniti uz usku i stalnu saradnju sa EULEX-om i Specijalnim Tužilaštvom.
 
Ispunjavanje ovih kriterija obuhvata i usvajanje zakona o konfiskaciji imovine i ujednacavanje ostalih relevantnih zakona sa Aki komuniter. Celo ovo angažovanje
treba da se što brže kruniše usvajanjem Strategije Protiv Korupcije.
 
Korupcija prelazi domace granice i postaje trans nacionalno, a to se medu ostalim sprecava putem prijave imovine kontroli porekla imovine, izvršavanjem isplate putem bankarskih transakcija i clanstvom Kosova u medunarodnim organizacijama iz oblasti pravde i bezbednosti.
 
Divlji oblik koruptivne pojave jeste i fiskalna evazija odnosno iznošenje novca van zemlje što se nadovezuje sa ilegalnim aktivnostima u ovoj oblasti.
 
Rad Nacionalnog Veca Protiv Korupcije se održava dobrotvorno na rad svih nas. Mi cemo nastaviti saradivati konkretnije, da se redovno sastanemo, radi koordiniranja  i usaglašavanja  naših aktivnosti.
 
Što bolje budemo mi odradili naš posao to ce se više povecati uspeh ove borbe i poverenje gradana na nas i na vrednosti demokratskog društva.