Govor predsednice Atifete Jahjaga na sastanku Savetodavnog veća za zajednice

Poštovani članovi Savetodavnog veća za zajednice,
Poštovani predstavnici institucija i organizacija koje podržavaju rad Veća,
Poštovane dame i gospodo,

Poštovani predstavnici srpske, bošnjačke, turske, romske, aškalijske, egipatske, goranske, crnogorske i hrvatske zajednice, vi predstavljate najbitniji forum na kojem je diskutuju i razmatraju politike za što dostojanstvenije predstavljanje svih zajednica u kosovskim institucijama, vašim radom i konkretnim angažovanjem svedočite da je multietničko kosovo i jezički, kulturni i verski diverzitet, naša realnost, su vrednosti zbog koje nam čine čas i kojima se ponosi naše čitavo društvo. Kosovske institucije rade i posvećene su tome da pripadnici svake zajednice uživaju sva njihova prava, koja su garantovana zakonom i da čuvaju i gaje naše kulturno i versko nasledstvo i identitet kao deo nasledstva Republike Kosova.
 
Konkretnim radom i angažovanjem ovo Veće predstavlja jednu od najbitnijih ustavnih kategorija Republike Kosova i to je potrebno mesto gde sve zajednice imaju svoj glas i na kojem artikulišu prava, zahteve i potrebe.
 
Kosovo, kao nova država koja sa uspehom gradi demokratiju i jača njenu međunarodnu subjektivnost, danas je u veoma bitnim procesima koji su u funkciji ostvarivanja našeg glavnog cilja, a to je integracija u veliku evropsku porodicu, ali i međuvremenu kako institucije, tako i građani, imamo obavezu da izvršimo naše obaveze koje su direktno povezane sa poštovanjem prava i sloboda svakog građanina Kosova, nezavisno od njihove etničke, kulturne ili verske pripadnosti.
 
Kosovo je danas na njegovom putu prema evropskim integracijama, određeno i odlučno da bude neodvojivi deo EU, kao država pravde, kao inkluzivna i demokratska država, kao država mira i stabilnosti, neodvojivi deo slobodnih naroda. Mi smo načinili velike korake napred, ispunjujući naše obaveze ne
samo zbog EU, već zbog naših građana i njihove bolje budućnosti. S toga, očekujemo, s punim pravom, da završimo procese liberalizacije viza i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koje otvara jedno novo poglavlje odnosa sa EU.
 
I mi imamo velike odgovornosti, da izgradimo demokratske prakse u jednoj državi sa parlamentarnom demokratijom u kojoj se poštuju pravila i zakoni. Demokratija podrazumeva razgovor i dijalog a ne scene nasilja na ulicama i krize koje usporavaju napredak društva. Ja ponovo pozivam sve parlamentarne partije, sve lidere političkih stranaka, da dijalog između njih vrate u Skupštinu Kosova, kao instituciju predstavnika naroda, pomažući pronalaženje rešenja koja vode napred procese razvitka zemlje.
 
Kosovo ima potrebe za unutrašnjim dijalogom i mi treba da omogućimo to, ostavljajući sa strane nesuglasice i partijske razlike i misleći na građanina, zemlju u njen napredak.
 
Poštovani učesnici,
 
Putem radnih grupa, Savetodavno veće za zajednice daje svoj doprinos u ostvarivanju prava zajednica na svim životnim poljima, a pogotovu preko doprinosa sastavljanja zakonodavstva u skladu sa najvišim međunarodnim normama u obrazovanju, upotrebi jezika, socijalnim pitanjima i pitanjima o zapošljavanja, kao i na polju kulture. Ovo je jedna veoma bitna uloga u tretiranju svih potreba i briga zajednica i pronalaženja rešenja u skladu sa Ustavom i zakonima na snazi, sprovodeći najbolje međunarodne prakse.
 
Dakle, Savetodavno veće za zajednice treba da nastavi sa dobrim radom koji čini u predstavljanju stavova svih zajednica i aktivnim učešćem u debatama u zakonodavnim i političkim  inicijativama jer samo tako stavovi i gledišta zajednica koje vi predstavljate doći će do izražaja u ovim projektima i imaćete vaš glas u odlučivanju.
 
Poštovani članovi Savetodavnog veća za zajednice,
 
Još jednom vam čestitam na vašem neumornom radu i angažovanju u stvaranju optimalnih uslova za život i rad pripadnika zajednica koje vi predstavljate. Vaša uloga je veoma bitna u jačanju institucija, demokratizaciji i u stabilnom razvoju naše zemlje koja danas, više nego ikada ima jasnu svoju evroaltansku perspektivu.
 
Ja vam se zahvaljujem na vašoj pažnji i uveravam bas da ćete uvek imati moju podršku.
Hvala i medijima!