GOVOR PREDSEDNICE ATIFETE JAHJAGA NA SASTANKU NACIONALNOG VEĆA PROTIV KORUPCIJE

Dobro dosli na sastanku Nacionalnog Veca Protiv Korupcije, cija tema jeste “Izbori i korupcija“.

Poštovani zamenik premijera Kuçi,
Poštovani ministar Rexhepi,
Poštovani g. Zbogar,
Poštovana gospoda  Jacobson,
Poštovani general Farina,
Poštovani g. Borchardt,
Poštovani ambasadori,
Poštovani predstavnici Tuzilastva, Sudstva i Kosovske Policije,
Poštovani predstavnici civilnog drustva,
Poštovani predstavnici medija,
 
Dobro dosli na sastanku Nacionalnog Veca Protiv Korupcije, cija tema jeste “Izbori i korupcija“.
 
Kosovo je ušla u važnu fazu njene državnosti, kada uporedo sa međunarodnom konsolidacijom nastojimo izgraditi jedno društvo demokratskih vrednosti, zasnovanih na poštovanje reda i zakona.
 
Postavljanjem načela za jednu pravnu državu mi smo posvećeni za nultu toleranciju prema negativnim pojavama u zemlji, naročito prema organizovanom kriminalu i korupciji i jasno smo objavili da ćemo u ovoj borbi pobediti. Sada je došlo vreme da ovo naše posvećenje pokaže rezultate putem potpunog sprovođenje zakona i prakse koje smo izgradili do sada.
 
Prirodno je da građani traže polaganje računa i da vide lidere kod nas, jer njihova budućnost zavisi od naših zajedničkih razultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala a i budućnost zemlje zavisi od našeg zajedničkog rada.
 
Mi trebamo da povratimo poverenje naših građana u institucije, i da polažemo račun za naše upravljanje. Ovo poverenje se postize garantovanjem da sloboda i prava naših građana, svugde na Kosovu, neće biti ugrožene od kriminala.
 
Mi smo jasno istakli da naše reforme u pravni sistem trebaju sa produbiti i oslanjajući se na najbolju praksu da se okončaju radi stvaranja radnog prostora  nezavisnim i efikasnim mehanizmima za izgradnju pravne države.
 
Niko ne može biti iznad zakona. Želimo dostojanstven pravni sistem, sa sposobnim  i spremnim ljudima da sprovode zakon, i sa društvom koje poštuje zakone.
 
Kosovo je pokazala da je spremna preduzeti reforme u pravdi, u jednoj od najvažnih okosnica naše državnosti, ali nama preostaje da napredak u ovoj oblasti da pretvorimo u konkretne i merne rezultate. Pravda treba da bude potpuno samostalna, bez političkog uticaja ali profesionalno sposobna i spremna da deluje u svako doba za dobrobit građana i države u opšte.
 
Kosovo nema mnogo vremena za gubljene jer proces evropsko-atlantskih integracija zavisi od nas samih, od volje, rada i našeg angažovanja da dokažemo da smo spremni i hrabri da preduzmemo najvažniji korak za našu državu i naše društvo. Vodili smo mnogo sastanaka, sastavili smo mnogo zakona, istražili smo mnogo načina za uspostavljanje načelo nulte tolerancije za korupciju, ali još uvek nismo ostvarili dosta uspeha u ovoj oblasti.
 
Suzbijanje korupcije ostaje jedna od najvećih prepreka napredovanja u pravcu euro-atlantskih integracija. Sistem pravde ostaje najvažnija sprega ovoga procesa.
 
Kada sam rekla da je Kosovo danas u jednoj od najvažnijih perioda njene državnosti, smatram neophodnom činjenicu zajedničkog institucionalnog delovanja, usaglašavanja i koordinacije u našem društvu delatnosti i aktivnosti radi povećanja ne samo stepena svesti nego i neposrednih aktivnosti za jedan nepovratni proces iskorenjivanja korupcije i organizovanog kriminala. 
 
Mi se danas nalazimo u jednom periodu kada nam treba više rada i delovanja da bismo pokazali ne samo spremnost nego i efikasnost u sprečavanju korupcije i u izborni proces.
 
Na osnovu mojih Ustavnih i zakonskih obaveza, proglasila sam prevremene parlamentarne izbore za 08. Juni ove godine. Cenim da utvrđeni standard u našem društvu još u opštinskim izborima, trebamo dokazati i ovoga puta, u izborima od 08. Juna, da bismo garantovali jedan demokratski i sveobuhvatni proces, sa potpunim garancijama za glas svakog građanina zemlje, gde god bio.
 
Tražila sam od Evropske Zajednice da upute jednu posmatračku misiju za izbore, zahtev koji su usvojili tako da će prevremeni opšti izbori u zemlji biti posmatrani od EZ-e.
 
Mi ulazimo u nove izbore sa starim zakonom. Političke partije predstavljene u Skuptšinu Kosova, koje je već raspušten, su počele izbornu reformu ali istu nisu završile. Izborna reforma bi pomogla poboljšavanju zakonodavstva i stvaranju jedne bolje izborne klime, u skladu sa najvišim međunarodnim normama u skladu sa našim aspiracijama za evropske integracije i ispunjava još jedan uslov na ovome putu.
 
Koliko god je sa nedostacima postojeći zakon mi smo utvrdili da možemo organizovati i voditi međunarodno prihvatljive izbore kao što su bili opštinski izbori 2013 koji su održani u celoj teritoriji Republike Kosovo.
 
Mi smo utvridili da među institucionalna mobilizacija jeste kljuć uspeha za zaštitu prava građana da bira i bude biran. Pokazali smo pred građanima i međunarodnom zajednicom, da demokratsko funkcioniranje naših institucija brani osnovna prava i kažnjava one koji pokušaju ugroziti osnove naše države, jedne države ravnopravnih građana koja garantuje prava svakom građaninu, građansku slobodu i razvnopravnost svih pred zakonom.
 
U prošlim opstinskim izborima organi reda, gonjenjua i suda su pokazali napredak u hvatanjui kažnjavanju lica koji su pokušali da putem koruptivnih metoda utiču na slobodu glasanja.
 
Ovaj posao mi treba da intenziviramo još više u ovim izborima.Mi treba da jos snažnije branimo glas našeg građana da bismo uspostavili poverljive i legitimne institucije. Neophodno je da otklonimo političke posledice koje se pojavljuju zbog korupcije na izborima sa ciljem da ne gubimo kredibilitet pred gradanima sa nedostatkom politicke volje za rešavanje problema građana i u cilju povecanja polaganja računa.
 
Pozivam sve ovde predstavljene institucije da budemo obazrivi i da precizno sprovodimo zakon u svaki slučaj kada se putem koruptivnih metoda nastoji manipulirati glas građana. Prevremeni opšti izbori u zemlji trebaju biti primerni izbori koji vode državu Kosovo napred, koji uspostavljaju standard

za izborni proces i koji čine da građani svakog dela Kosova sami odluče o njihovoj budućnosti, bez straha od manipulacije njihovog glasa.