Govor Predsednice Atifete Jahjaga na lansiranju projekta “Žene u Institucijama Bezbednosti Kosova“

Sa velikim zadovoljstvom sam došla danas u ovoj ceremoniji lansiranja projekta “Žene u Institucijama Bezbednosti Kosova“, da izrazim moje bezrezervnu podršku za sve žene i devojke u uniformi, koje su deo naših institucija bezbednosti i pravde.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosovo,
Poštovani ambasadori i predstavnici diplomatskih misija,
Poštovane žene koje predstavljate institucije Bezbednosti,
Poštovani ucesnici,
Dame i gospodo,
 
Sa velikim zadovoljstvom sam došla danas u ovoj ceremoniji lansiranja projekta “Žene u Institucijama Bezbednosti Kosova“, da izrazim moje bezrezervnu podršku za sve žene i devojke u uniformi, koje su deo naših institucija bezbednosti i pravde.
 
Ravnopravno ucešce žene u svaki segment života, posebno na nivo odlucivanja bilo na lokalnom ili centralnom nivou jeste dodatna vrednost za naše društvo, predstavlja olicenje identiteta Republike Kosovo. Ravnopravnost rodova danas se pretvara u jedno od istaknutih pitanja društva u svetu, ali svakako i u naše društvo, zahtevajuci poštovanje prava svakoga, jedno pravo koje je garantovano i Ustavom naše države koja cilja izgradnju na nacelima ravnopravnosti.
 
Visoko cenim posebno angažovanje, još od pocetne ideje za osnivanje Udruženja Žena Kosovske Policije pa do danas, gospode Flora Macula  iz UN- WOMEN-a, Ambasade Kraljevine Norveške, Zamenice Šefa misije OEBS-a gospode Paivi Nikander zajedno sa gospodom Shpresa Ceku Muharremi, te za stalnu podršku za jacanje institucija bezbednosti i za sprovodenje reda i zakona.
 
U Jugoistocnu Evropu, u regionu koji se uopšte nastavlja smatrati patrijarhalna regija, tradicionalno je sektor bezbednosti tretiran kao oblast rezervirana samo za muškarce, iako se tokom istorije mnogo žena su se rame uz rame borile sa muškarcima za oslobodenje svoje zemlje, žena koje su dale vrlo cenjen doprinos u izgradnji institucija države i razvoju demokratije.
 
Mi razbijamo ove predrasude uz neumorni rad i profesionalno angažovanje žena u Kosovsku Policiju, Snagu Bezbednosti Kosova, Korektivnoj Službi i Carinskoj Službi.
 
Žena sa ulogom odlucivanja u institucije bezbednosti jeste sinonim jednog razvijenog i demokratskog društva i mi se trebamo angažovati i svakodnevno raditi za realizaciju ovoga cilja.
 
Žene u institucijama bezbednosti su izmenile percepciju gradana o bezbednosti cineci to jednom sveobuhvatnom institucijom. Ulog i doprinos žene je nepobitan u izgradnji institucija i jacanju pravne države.
 
Putem profila ovih žena, predstavljenih u ovome dokumentarcu, mi razumemo koliko je važna ulogo i uticaj žene u institucijama bezbednosti, ali istovremeno trebamo se angažovati da bi ova uloga još više ojacala.
 
Mi se trebamo stalno angažovati i raditi da se obuhvat žene u sektor bezbednosti posebno, i u sve oblasti života Kosova poveca. Perspektiva ženskog roda treba da je sastavni deo svakog nivoa institucija sektora bezbednosti, jer samo tako cemo imati jace i sveobuhvatne institucije koje predstavljaju i štite interes svakog gradanina bez razlike.
 
Mi žene u politici i odlucivanje trebamo se angažovati za promociju vrednosti koje žene predstavljaju u institucijama bezbednosti i za prevazilaženje institucionalnih prepreka za žene u ovaj sektor.
 
Kosovska Policija i Snaga Bezbednosti Kosova spadaju medu institucije koje uživaju najvece poštovanje od gradana i nesumnjivo da je ovo rezultat zajednickog i vrlo profesionalnog  rada žena i muškaraca u ove institucije, koji su radili rame uz rame jedni sa drugima radi sticanja ovog poverenja i za izgradnju institucija prema medunarodnim standardima.
 
Žena u institucije bezbednosti je dokazala da je njena uloga u državu koju svakodnevno sve više jacamo, jeste vrlo znacajna.
 
Jer njen doprinos je visoko cenjen, i zato što je njeno posvecenje za razvoj i napredak društva svakodnevno.
 
Naše institucije, kako lokalne tako i centralne, trebaju imati veci obuhvat žena u njima. Jer odgovornost u društvu je ravnopravna izmedu muškaraca i žena i jer ce polaganje racuna ovih institucija  biti veca.
 
Mi smo zakljucili, nakon jednog dugog perioda, proces izgradnje institucija zemlje. Testirajuci našu demokratiju i naš ustav, uspeli smo dokazati da želimo graditi pravnu državu, uz poštovanje naših nezavisnih institucija.
 
Došlo je vreme da ubrzamo rad naših institucija za ispunjavanje zadataka i obaveza pred našim gradanima, za izgradnju napredne države,  gde ce gradani naci mogucnost za jedan bolji život bez potražnje drugih puteva, za odlazak iz svoje zemlje.
 
Naša je obaveza da obezbedimo našoj deci jednu bolju buducnost, menjajuci sadašnjost putem duboke reforme u društvo – reformama koje trebaju da dotaknu i prosvetu, i zdravstvo i svaku ostalu oblast života.
 
Ne možemo dozvoliti da naši omladinci postaju deo radikalnih ekstremistickih grupa u svetu koje ugrožavaju bezbednost i stabilnost bilo gde  a narocito na Kosovu. I prema tome trebamo više raditi radi osiguranja ekonomskog razvoja, vece investicije, otvaranje novih radnih mesta i posebno kvalitetnije profesionalno obrazovanje koje ce omoguciti napredak zemlje.
 
Trebamo pokazati naše posvecenje za uspostavljanje reda i vladanja zakona, povecanjem angažovanja svih institucija za iskorenjivanje korupcije i suzbijanje organizovanog kriminala. Ove pojave zadržava kao taoca naše kretanje na putu u pravcu evropskih integracija i ugrožavaju daljnji razvoj društva.
 
I pre nego što zakljucim ovo izlaganje, želim istaci da, Vašim radom, vi, Žene iz Institucija Bezbednosti ste Kosovo ucinile bezbednijom zemljom za sve njene gradane uz neposredni uticaj na garantovanje mira i stabilnosti u regionu i šire.
 
Želim vam puno uspeha u vašem radu i izražavam vam celokupnu institucionalnu pomoc i podršku!