Govor Predsednice Atifete Jahjaga na konferenciji “Izazovi i suzbijanje organizovanog kriminala i saradnja u Jugoistočnu Evropu“

Zločin ne poznaje granice niti veličinu država. Svaka zemlja regije danas se suočava sa ozbiljnim problemima nasleđenih bilo iz tranzicije bilo zbog profesionalnih i zakonskih nedostataka koje čini neophodnom našu saradnju radi sprečavanja i suzbijanja organizovanog kriminala, korupcije i na kraju i terorističke pretnje koje ugrožavaju nacionalnu bezbednost naših zemalja. Spremnost naših zemalja za saradnju će utvrditi korak kojim ćemo transformirati naše države u istinite demokratije i brzinu kojom će se regija kretati u pravcu evropskih integracija kao pečat kojim će se krunisati naš uspeh izgradnje ustrajnog društva. Ovu bitku ne smemo izgubiti jer ako je izgubimo mi ćemo gubiti još jednu generaciju mogućnosti implementaciju mira i demokratije u Jugoistočnu Evropu.

Poštovani zam.premijera g. Kuci.
Poštovani ministar Redžepi,
Poštovani v.d. Državnog Tužioca g. Hodža,
Poštovana ambasador Jacobson,
Poštovani predstavnik Ureda EZ-e, g. Gnocchi,
Poštovani predstavnici institucija Republike Kosovo,
Poštovani predstavnici Sudstva, Tužilaštva i Policije Kosova,
Poštovani ambasadori i predstavnici diplomatskih misija u Republici Kosovo,
Poštovani predstavnici civilnog društva,
Poštovani predstavnici Centra Marshall,
 
Zlocin ne poznaje granice niti velicinu država. Svaka zemlja regije danas se suocava sa ozbiljnim problemima nasledenih bilo iz tranzicije bilo zbog profesionalnih i zakonskih nedostataka koje cini neophodnom našu saradnju radi sprecavanja i suzbijanja organizovanog kriminala, korupcije i na kraju i teroristicke pretnje koje ugrožavaju nacionalnu bezbednost naših zemalja.  Spremnost naših zemalja za saradnju ce utvrditi korak kojim cemo   transformirati naše države u istinite demokratije  i brzinu kojom ce se regija kretati u pravcu evropskih integracija kao pecat kojim ce se krunisati naš uspeh izgradnje ustrajnog društva. Ovu bitku ne smemo izgubiti jer ako je izgubimo mi cemo  gubiti još jednu generaciju mogucnosti implementaciju mira i demokratije u Jugoistocnu Evropu.

Poštovani  ucesnici,
 
Pocašcena sam da danas ovde u Prištinu, izražavamo dobrodošlicu predstavnicima mehanizama bezbednosti zemalja regiona – ljudi koji potrebu uspostavljanja vladanja zakona uvrste ispred dnevnih politika. Dobrodošli ste svi vi koji predstavljate garanciju izgradnje pravne države i koji ste posveceni da borbu protiv organizovanog kriminala izvojevate uz saradnju.

Posebno, želim pohvaliti državno tužilaštvo Kosova za organizovanje ove konferencije, i njeno koncipiranjan kao forum razmene iskustava svih zemalja regiona i šire, u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma.

Isto tako želim da se zahvalim predstavnicima Centra Marshall za njihovo iskustvo i ekspertizu koji neprekidno podržavaju institucije reda i zakona u Kosovo.

Naše zemlje i naši gradani ne treba da ostanu taoci naše prošlosti i naša je prednost da se osiguramo da se njihova buducnost ne ugrožava zbog nedostatka saradnje izmedu nas, posebno u oblasti bezbednosti.
 
Ni jedna zemlja nije nedodirljiva i neprikosnovena od zadnjih tokova radikalizacije i ekstremizma prema tome naša borba protiv ovih zala koji ugrožavaju našu kolektivnu bezbednost treba da bude zajednicka borba. Mi smo pozdravili napredne vrednosti koje se saglasne sa našim evropsko-atlantskim aspiracijama i svaki neuspeh u ovoj borbi ce biti vracanje natrag za naše narode.
 
Iznad politicke volje i posvecenja za saradnju, danas nam je potrebna konkretna i strateška saradnja izmedu struktura bezbednosti koje vrše sprecavanje i suzbijanje ovih opasnosti koje se prostiru preko granica svake zemlje, u cilju da odgovor prema njima bude potpuna i efektivna. Zajednicki i bezkompromisan odgovor.

Ceo region Jugoistocne Evrope danas se suocava sa jednim brojem izazova u oblasti bezbednosti i na kraju svaka država se suocava sa problemima ilegalne migracije koja je ujedinila mreže kriminalnih grupa  i koja izaziva i našu profesionalnu odgovornost prema njima upravo zbog nedostatka naše koordinacije u oblasti bezbednosti.

Ovo je samo jedan od mnogih problema sa kojima se danaas suocavamo kao region koji medunarodnu saradnju cini ne pitanje želje i volje nego jednom neophodnom i hitnom potrebom koja zahteva naš odgovor i odgovor naših zemalja, ali i vaših institucija.

Odgovor ponovo treba da bude zajednicki i s toga potrebno nam je komuniciranje izmedu nas, izmedu struktura bezbednosti, u cilju da ometamo ugrožavanje života gradana naših zemalja i da ometamo  ove negativne procese. Kosovo se ne može ostavljati van ove saradnje i ono se ne može percipirati odvojena od ostalih zemalja u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ostalih zlocina. Kosovo treba da se ukljuci u svim mehanizmima, bilo regionalni ili medunarodni u oblasti bezbednosti, jer samo ovako borba protiv ovih pojava postaje potpuna i snažna. Kosovo treba da buhe neodvojiv deo ovih mehanizama obuhvatajuci EUROPOL i INTERPOL, jer ovo garantuje uspeh prekida lanca zlocina u Jugoistocnu Evropu i jak udarac protiv korupcije ne samo unutar države Kosovo nego i u drugim zemljama.

Mi smo se zavetovali da budemo partneri medunarodne zajednice za suzbijanje ovih pojava. Saradnja na ovakav nivo stavlja Kosovo kao ravnopravnog partnera u suzbijanju zla. Vladanje zakona i bezbednost je pitanje koje ide dalje od politike, jeste globalna neophodnost, s toga pozivam medunarodnu zajednicu i buducu vladu da intenzivnije rade u ovom pravcu. Ova konferencija i spisak izazova pred nama najbolje dokazuju ovu neophodnost.

Poštovani ucesnici,
Sveobuhvatnost jeste srž rešavanja otvorenih pitanja u oblasti bezbednosti i iskljucivanje bilo kog ce onemoguciti potpuno suzbijanje negativnih pojava posebno korupcije i organizovanog kriminala.

Koordinacija  naših institucionalnih mehanizama treba dokazati da mi imamo kapacitete za suocavanje na kredibilan nacin sa pojavama koje ugrožavaju duh i vrednosti na kojima smo mi izgradili naše zakonske sisteme.

Na kraju, želim da se zahvalim za ovo organizovanje i ubedena sam da konferencije poput ove i mnogo ovakvih konferencija trebaju se organizovati na drugim nivoima u svim našim zemljama regiona, jer ce inenzivirati daljnju saradnju u svim mehanizmima reda i zakona i cinit ce efektivnijim vaš rad unutar država i naših institucija u ovom delu Jugoistocne Evrope. Želim vam srecu i puno uspeha g. Hodža i u mnogome se nadam da ce ova konferencija izneti konkretne probleme za unapredenje  daljnje saradnje i konkretno kao što sam i ranije istakla da pitanje reda i bezbednosti naših gradana, idu dalje od politickih prepreka. Puno srece i uspeha u radu.