Govor NE Hashim Thači, Predsednik Republike Kosova, u Dobrodošlom ručku u okviru Minhenske Bezbednosne Konferencije – Sastanak Osnovne Grupe, Minsk, Republika Belorusija

Svet se promenio. Jedan „politički svet“ umire, dok je dnovi „politički svet“ još uvek u embrionalnoj fazi, i tek treba da se rodi. Evropa je na raskrsnici, uz puno događaja koji postavljaju pitanja o budućnosti. Zapadni Balkan ostao je da visi u zaboravu.

U ovoj relanosti, Kosovo i Srbija pronalaze sebe u traženju postizanja konačnog mirovnog sporazuma. Mi istražujemo sve ostvarive mogućnosti.

Što se tiče sporazuma, još uvek se nema dogovraa.

Sporazum između Kosova i Srbije je najosetljiviji korak za Zapadni Balkan. Ovaj proces nije takav da jedna strana mora da izlazi kao gubitnik.

Da li je to moguće? Veoma je teško. Ili takoreći, nemoguće.

Ali, i u ovim okolnostima ja vidim svetlo na kraju tunela. Zašto?

Kao prvo, obe zemlje, a u to sam ubeđen, znaju da ne mogu da nastavimo ovako kako stojimo danas.

Sadašnji status kvo u obe zemlje više nije održiv. Sadašnji zamrznuti konflikt šteti obema državama, u svim životnim oblastima… u privredi, razvoju, bezbednosti, integracijama…

Dijalog je dobio podršku, ali je i kritikovan. I u našim društvima i na međunarodnim nivou. Nemam problem sa tim. Bilo je očekivano.

Ovo je zapravo zdravo za opštu debatu, ali i za sam proces. Posebno za veću transparentnost i odgovornost rukovodstva u obe zemlje.

Međutim, u ovom procesu najlakše je kritikovati. A najteže je naći način da se stigne do sporazuma.

Postizanjem sporazuma između Kosova i Srbije, biće manje populizma u našem regionu. Manje nacionalizma, manje glasova koji pozivaju na rat i tragediju. Manje mržnje i osvete.

Koji je ključni cilj procesa dijaloga?

1. Konačni mirovni sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa i pomirenju. Između dve države i između dva naroda.

2. Sporazum koji je međunarodno pravno obavezujući.

3. Sveobuhvatan sporazum, koji podrazumeva obostrano priznanje između Kosova i Srbije. Bez priznanja, ovaj ili bilo koji drugi sporazum nemaju smisla. Sporazum o svim pitanjima… nestalim licima, raseljenima i izbeglicama, imovini, pravima zajednica, pravu na glasanje, obrazovanje i zdravstvenoj nezi, Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, o ekonomskoj saradnji i tako redom.

4. Sporazum mora da bude konačan, ne privremen.

5. Biće sporazum koji će doneti više udobnosti za naše susede i za naš region.

6. Neće biti granice duž etničke linije.

7. Neće biti razmene stanovništva među zemljama.

8. Očuvaćemo multietnički duh i relanost Kosova i Srbije.

Čuo sam da neki pominju mirno etničko čišćenje. To je smešno. Čuli smo iste priče u februaru 2008. godine, malo pre proglašenja nezavisnosti Kosova. Da će kosovski Srbi napustiti Kosovo u kolonama. Zapravo, nijedan pojedinačna srpska porodica nije napustila Kosovo kada smo proglasili nezavisnost.

Na Kosovu, bili smo, i i dalje smo odlučni da izgradimo građansku demokratiju u našoj državi.

Neki moji prijatelji, diplomate, analitičari i akademici su pomenuli Pandorinu kutiju. Slučaj Kosova neće ni otvoriti, niti zatvoriti Pandorinu kutiju. Kutija je već otvorena. Ali sporazum između Kosova i Srbije će znaćiti početak zatvaranja Pandorine kutije na Zapadnom Balkanu.

I niko ne može da upoređuje Kosovo sa Bosnom. Samo ukoliko dozvolimo osnivanje Republike Srpske na Kosovu – onda možemo upoređivati Kosovo i Bosnu. Ja to neću dozvoliti. Mi to ne treba da dozvolimo.

Vreme teče, sada je momenat, sada je momentum da se deluje. Da se postigne sporazum.

Koje pogodnosti će sporazum doneti dvema zemljama, a i šire?

Kosovo i Srbija će priznati jedna – drugu. Dve zemlje će imati jasniju i sigurniju evropsku perspektivu. Proizvodićemo više mira za čitav region. Naša energija biće usredsređena na razvoj, reforme, privredu, obrazovanje, integracije i saradnju.

Kosovo će priznati pet zemalja članica EU koje ga još uvek nisu priznale. Uz realne mogućnosti za potpuno učlanjenje u Ujedinjene nacije. Kada Srbija prizna Kosovo, niko ne može da bude veći Srbin od Srbije i da nastavi sa nepriznavanjem Kosova ili da blokira Kosovo u Savetu bezbednosti.

Sporazumom dobijaju i EU. I SAD. Takođe i Rusija. Kosovo nije neprijatelj Rusije. Mi želimo da nas Rusija prizna. Mi želimo da imamo pravične i konstruktivne odnose sa Rusijom. Iznad svega, najviše koristi će imati naše zemlje.

Imamo potrebe za svačijom podrškom ukoliko želimo da postignemo ovaj uspeh. Sada je pravo vreme. Imamo lideršip i na Kosovu i u Srbiji, koji želi mirovni sporazum. Imamo EU koja ga takođe želi i koja radi u pravcu mirovnog sporazuma. Ja ovde sada izražavam moju zahvalnost gospođi Mogherini na njenoj ulozi u ovom procesu.

Mi treba sada, bez oklevanja, da idemo napred.