Godišnji govor predsednika Thaçi-ja u Skupštini Kosova

Poštovani predsedniče Skupštine Kosovo,
Poštovani premijeru i ministri Vlade Republike Kosovo,
Poštovani ambasadori i predstavnici međunarodnih misija,
Poštovane poslanice i poštovani poslanici,
Poštovani građani Republike Kosovo,


Dozvolite mi da vam se zahvalim poštovani poslanici Republike Kosovo, što ste mi dali mogućnost da danas pred vama i našim građanima izvestim o mom radu kao predsednika Republike Kosovo, odnosno o našem zajedničkom radu na jačanju državnosti Kosova.

Sigurno da naš zajednički prioritet i dalje ostaje angažovanje na poboljšanju života naših građana.

U okviru ovih napora, angažovao sam se na poštovanju i jačanju ljudskih prava za svakog građana Republike Kosovo.

Počev od diskusija o potrebi za jednakom zastupljenošću žene u svim institucijama, pa do Parade ponosa, učinio sam jasnim da:

Država Kosovo, kosovsko društvo, su izgrađeni nad principima slobode i jednakosti za svakog građanina.

Kosovo je država svih njegovih građana i svi treba da uživaju jednaka prava u nporima da ostvare njihove težnje.

Ovo podrazumeva, da mi treba da obezbedimo prosperitet i dostojanstvo za svakog građanina, bilo za radnika, penzionera, lekara, policajca, vojnika, za nastavnika, studenta ili učenike u školama.

Mi znamo da da bismo povećali blagostanje naših građana, treba da razvijemo našu privredu i da povećamo domaću proizvodnju.

U službi tog cilja, angažovao sam se aktivno na promovisanju kosovske privrede, kosovskih proizvoda, što većem obuhvatanju dijaspore u ulaganja na Kosovu.

Konsolidacijom naše države, podrška privrednom razvoju zemlje počela je da zauzima centralno mesto u mom angažovanju kao predsednika, ali i ostalih državnih institucija Kosova.

U koordinaciji sa relevantnim institucijama, podržao sam potpisivanje ugovora o projektu o Novom Kosovu, koji je doneo najveću privatnu investiciju u istoriji Kosova, sa 1.3 milijarde investicija, a koji će otvoriti 10 hiljada ranih mesta.

Osim toga, ja i dalje verujem, da je poboljšanje putne infrastrukture neophodan uslov za stabilan privredni razvoj.

Dakle, podržao sam završavanje projekata za autoputeve koji povezuju Kosovo sa regionom, a i šire, omogućujući slobodno kretanje ljudi i robe.

Zasigurno da je danas bilo zadovoljstvo da inaugurišemo drugi segment autoputa “Arbër Xhaferi”.

Poštovani poslanici,
Građani Republike Kosovo,


Svi smo svesni da je ključni osnov svake demokratske države, obuhvatajući i našu državu, vladavina reda i zakona.

Nijedno polje našeg društva ne može biti funkcionalno u slučaju da ne ojačamo vladavinu reda i zakona i u slučaju da ne uspemo da garantujemo da su svi jednaki pred zakonom.

Dekretiranjem tužilaca i sudija iz nevećinskih zajednica, čija većina radi u severnom delu Kosova, rasprostreli smo ustavni i zakonski poredak Kosova do svakog kutka naše  zemlje.

Na ovom cilju sam radio sa svim institucijama pravde, kako bismo nastavili reformu i konsolidaciju pravosuđa, kako bismo garantovali ne samo da imamo pisane zakone, nego i potpuno sprovođenje ovih zakona.

Borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma jesu i treba da ostanu prioriteti.

Kosovo se neće predati pred ovim izazovima i nećemo dozvoliti da naša zemlja bude smatrana korumpiranom.

Današnji heroji su oni koji se zalažu u beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. 

Poštovani poslanici,
Građani Republike Kosovo,
Dame i gospodo,


2017. godina je bila godina dostignuća i nasuprot mnogim izazovima.

Prošli smo kroz dva izborna procesa, na centralnom nivou u junu i u skupštinama opština za predsednike opština u oktobru.

Ova dva izborna procesa su još jednom dokazala političku zrelost, i zrelost kosovskog društva uopšteno.

To je otvorilo vrata formiranju nove Vlade, novih skupština opština i izbora novih predsednika opština na Kosovu.

Vlada Republike Kosovo i izabrani predsednici opština, sada treba da rade na naporima za ostvarivanje određenih prioriteta i na poboljšanju života građana.

Kada smo kod slobodnih izbora, dozvolite mi da istaknem, da nisam odustao od mog rada da radimo zajedno sa političkim partijama kako bismo uspešno završili proces izbornih reformi.

Smatram da je najveći deo posla u tom pravcu završen i tokom naredne godine treba da okončamo ovaj proces.

Nasuprot činjenici što su lokalni i centralni izbori iscrpeli mnogo vremena i energije, opet, kao predsednik u koordinaciji sa drugim institucijama, nastavio sam rad na ostvarivanju bitnih državnih prioriteta.

Među ključnim prioritetima u tom aspektu je bilo nastavljanje rada sa osnivanju Oružanih snaga Kosova.

Ovo je državni i prirodni proces, a i neophodan je, koji proizilazi kao rezultat rada pripadnika BSK-a, koji su podigli nivo spremnosti i sada su spremni za nove dužnosti i nadležnosti.

Bezbednosne snage Kosova su multietničke snage u kojima preko 10% njihovih pripadnika dolazi iz nevećinskih zajednica.

Oružane snage Kosova će takođe čuvati i jačati multietnički karakter.

Sada smo u završnoj fazi naših napora da obezbedimo podršku kako bi se proces osnivanja OSK-a izvršio putem ustavnih promena.

To radimo i radićemo u potpunoj koordinaciji sa NATO-om i ostalim strateškim partnerima.

Ja vam danas garantujem da će Kosovo tokom 2018. godine imati kapacitete samoodbrane, dakle modernu vojsku koja će doprinositi miru i stabilnosti u regionu i bilo gde u svetu.

Kada smo kod bezbednosti Kosova, dozvolite mi da sam ponosan što je naša država lider u regionu u borbi protiv ekstremizma, radikalizma i terorizma.

Ova naša posvećenost je dobila priznanje svih lidera slobodnog demokratskog sveta.

Koristim ovu priliku da se zahvalim svim mehanizmima nacionalne bezbednosti koji su doprineli očuvanju reda i bezbednosti na Kosovu, ali i u regionu.

Poštovani poslanici,
Poštovani građani Kosova,


Naša prošlost je bolna i sećanja na naše muke su još uvek sveža.

Ali naša prošlost je ta koja nas čini ponosnima i koja nam daje snagu da uporno gledamo prema budućnosti.

S ovim ciljem, posvećeno sam nastavio rad na osnivanju Komisije za istinu i pomirenje, koja teži da pomogne naporima našeg društva u zatvaranju ratnog poglavlja, neprijateljstava i postizanje međusobnog pomirenja.

Dakle, srećan sam što smo nakon velikog posla uspeli da osnujemo pripremni tim Komisije za istinu i pomirenje.

Siguran sam da će rad ove komisije dati konkretne rezultate tokom 2018. godine i tim povodom se zahvaljujem organizacijama porodica nestalih lica, civilnom društvu i međunarodnim partnerima na njihovoj podršci.

Dijalog ostaje jednini i nezamenljivi mehanizam za rešavanje problema unutar naše države, ali i sa našim susednim državama.

U okviru mog angažovanja u izgradnji stabilnog mira u celoj Jugoistočnoj Evropi, jeste i naša zajednička posvećenost u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Srbije.

Sada smo spremni da nastavimo sa poslednjom fazom ovog procesa, koji će i dalje biti olakšan od strane EU, i koji će snažno podržati SAD.

Sigurno da ta završna faza neće biti nimalo laka.

S tim ciljem, započeo sam formalne i neformalne konsultacije sa političkim partijama i civilnim društvom, s ciljem osnivanja Grupe jedinstva kako bismo obezbedili inkluzivnost u ovom procesu.

I danas javno pozivam da se ujedinimo u ovom procesu i u svakom drugom procesu koji je od državnog interesa.

Kad god smo bili ujedinjeni, Kosovo je pobeđivalo i naši građani su nas podržali.

Tako treba ponovo da bude,, jer naša budućnost, integracija naše države u severno-atlantske strukture, zavise u znatnoj meri od ovog procesa.

U svakoj okolnosti, ja vas uveravam poštovani poslanici i građani Republike Kosovo, proces dijaloga će biti transparentan i svaki postignuti sporazum će ratifikovati Skupština Republike Kosovo.

Poštovani poslanici,
Poštovani građani Kosova,


Naš državni kredibilitet u međunarodnoj areni i brzina kojom se približavamo učlanjenju u EU i NATO zavise uglavnom od naše ozbiljnosti u ispunjenju naših državnih obaveza.

U tom aspektu, mi ne možemo konstantno da uperujemo prst na EU i NATO ili međunarodnu zajednicu, tražeći da nam oni budu jedini krivci za naše zaostatke. Mi treba da priznamo naše propuste i da ih ispravimo što pre možemo, jer samo tako možemo uhvatiti korak sa državama susedima u procesima evro-atlantskih integracija.

Dakle, treba da ratifikujemo sporazum o obeležavanju granične linije sa Crnom Gorom bez gubljenja vremena.

Ratifikacija ovog sporazuma stavlja tačku na nepravednu izolaciju građana Republike Kosovo.

Ohrabrujući su poslednji razgovori koji se odvijaju i u okviru institucija Kosova, obuhvatajući sve, i Skupštinu i Vladu i sve ljude dobre volje, domaće i međunarodne stručnjake, da se nađe jedno rešenje što je pre moguće, dakle u narednim nedeljama.

Bez gubljenja vremena treba da osnujemo Zajednicu opština sa srpskom većinom u skladu sa Briselskim sporazumom i odlukom Ustavnog suda, jer EU i mnoge druge države, naši partneri su razočarane našom nesposobnošću da sprovedemo naša obećanja koja smo preduzeli.

Što pre ispunimo naše dužnosti tim pre ćemo moći da napravimo ozbiljne korake prema učlanjenju u EU i NATO.

Kao predsednik Republike Kosovo, konstantno osam pozivao EU ne samo na tehničke postupke, nego iznad svega na strateške, na učlanjenje država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

Drago mi je što sada na kraju i Evropska unija jasno kaže da je najbolji način da se obezbedi dugoročan mir u našem regionu upravo učlanjenje svih država u EU.

I dalje verujem da je najbolji način da se sve države Zapadnog Balkana učlane u EU u isto vreme, nezavisno od činjenice da su neke države napravile veći napredak u ispunjenju kriterijuma za učlanjenje.

Poštovani poslanici,
Poštovani građani Kosova,


Bitan deo mog rada posvetio sam i naporima za konsolidovanjem države Kosovo na međunarodnoj sceni. 

2017. godinu započeo sam posetom SAD-u i sastankom sa tadašnjim zamenikom predsednika Biden-om, a nastavio sa drugom posetom SAD-u u septembru, sastajući se sa sadašnjim zamenikom predsednika Pence-om.

Ove dve posete su potvrdile još jednom da Sjedinjene Američke Države ostaju partner Republike Kosovo i da je Vašington i dalje posvećen miru i stabilnosti na Kosovu i u regionu.

Ali deo ovog partnerstva je i naša odgovornost da se ponašamo kao društvo i kao politički zrela država koja je spremna da odigra konstruktivnu ulogu u regionu, a i šire, gradeći dobrosusedske odnose sa svim državama regiona.

Tokom ove godine ostvario sa bilateralne posete i učestvovao sam na raznim forumima i konferencijama.

Tim povodom istakao bi bilateralne posete Kanadi, Hrvatskoj i Turskoj.

Sastao sam se u Sofiji sa predsednikom Bugarske, sa predsednikom Austrije u Beču i sa kraljem Abdullah u Amanu.

Počastvovan sam audijencijom kog Svetog oca, Pape Franje.

Predstavljao sam Kosovo na Bezbednosnoj konferenciji u Minhenu u Nemačkoj, na Međunarodnom ekonomskom forumu u Jordanu, na Međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Halifaksu, na Hrvatskom forumu u na samitu Brdo-Brijuni.

Na ovim forumima, između ostalog sam s ponosom predstavio transformaciju Kosova iz korisnika mehanizama mira i bezbednosti u promotera i doprinosioca miru i suživotu među narodima.

Ovo je ojačalo uverenje u svetu, da je nezavisnost Kosova donela stabilan mir celoj Jugoistočnoj Evropi. 

Poštovani poslanici,
Građani Republike Kosovo,


Građani Republike Kosovo jasno su pokazali da njihove izabrane političke lidere žele da vide ujedinjenje po svim pitanjima od nacionalnog i državnog interesa.

Dakle, moja je dužnost, i baša je dužnost kao poslanika, dužnost je svih nas da neprekidno radimo za našu opštu dobrobit.

Kao predsednik Republike Kosovo želim opet da istaknem rad državnih institucija u ispunjenju težnji i ciljeva građana Republike Kosovo.

S toga, želim da nas prati sreća u ostvarivanju naših dobrih namera u službu građana naše države.

Neka 2018. godina bude godina političkog i građanskog jedinstva Kosova.

Na samom kraju, pošto smo na pragu Novogodišnjih praznika, dozvolite mi da vam poželim mir, zdravlje, sreću i radost, ,vama i vašim porodicama, i svakom građaninu Republike Kosovo.

Još mnogo, najlepše želje za Božić i Srećna Nova godina!