Fjalimi i Presidentes në Konferencën e Shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës