Biografija

Behgjet Isa Pacolli
Datum, mesto rođenja, porodica:     

30 Avgust 1951 godine, Marec, Priština, sin Isa i Nazmije. Oženjen sa g-đom Masha, rusko-švajcarska državljanka, burjato-tartarskog porekla. Otac petoro dece, tri čerke i dva sina (Arbresha, Selena, Hana, Isa i Diar).

Vaspitanje: 

Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Prištini (dve srednje škole, Učiteljsku i Gimnaziju u Prištini).

1970-1973 Institut für Außenhandel, Hamburg Universitat, Institut Spoljne Trgovine,Univerziteta u Hamburgu.

1982-1983 Master u Marketing i Menaxhment – pri Institutu Mösinger u Zurich.

Stručni profili:               

1974-1975 Dopisnik za strane jezike pri Derekciji za razvoj Tekstilnog Kombinata, u Gnjilane.

1976 Komercijalni Direktor Kompanije Peter Zimmern Austrija.

Kompanija Interplastica Project Engeneering u Morbio Inf. Švajcarska.

1977-1983 Komercijalni Direktor.

1983-1990 Generalni Direktor.

1990-2009 Osnivać i Predsednik Mabetex Project Engineering, Lugano Švajcarska.

 • 1992-2009 Predsednik CRS-Credito per lo sviluppo e ristrutturazione, Lugano Švajcarska;
 • Predsednik Mabco Construction.
 • Predsednik Swiss Diamond Hotel Management, Bermuda;
 • Co Krueger Hoch–Tiefbau, Berlin;
 • Co Interfin Finance London;
 • Co Mabetex International (18 zemalja sveta);
 • Pronar i kompanise së sigurimeve Siguria, Prishtinë;
 • Akcionar u Ekonomskoj Banci, u Prištini;
 • Vlasnik Saranda Properties;
 • Co Sine Tempore International;
 • Co BK Anstalt Lichtenstein;
 • Co Diamond Travel;
 • 2009 Okonča mandat upravljanja u svim njegovim kompanijama, ostaje samo vlasnik akcija uređenib shodno zakonodavstvu u državama gde one deluju.       
   

Druga angažovanja:  

 • Glavni sponzor Fondacije Aleksandër Moisiu;
 • Osnivać Fondacionit i sirotišta Per i “Bambini Di Sakha”;

       
   


Pokretač i osnivać:

 • FORK – Fondacija za Obnovu Kosova,  Lugano, Priština;
 • Osnivač Poslovne Unije Albanaca, Lugano;
 • 2004-2007 Osnivać SEED, Fondacje za ekonomski razvoj Jugoistoćne Evrope, Washington (Fondacija promoviranja i lobiranja nezavisnosti Kosova);
 • Član Centra za Međunarodne i Strateške Studije CSIS, Vašington,Stalni Savetnik Komiteta predvođenog od Henry Kissinger;
 • Osnivać Fondacije za mlade Ibrahim Kodra, Lugano;
 • Organizacija za Lobing The New Kosova Alliance, Washington, (2005-2007);
 • Fondacija Behgjet Pacolli Priština;
 • Osnivač i Predsednik Političke Partije Alijansa Kosova e Re, AKR (2007);
 • Poslanik Skupštine Republike Kosova (2007-2010);
 • Poslanik Skupštine Republike Kosova (2011).

           

Humanitarne delatnosti:

 • 1993 - Osnivać i sponzor bolnice za smeštaj i zbrinjavanje ostavljene, napuštene i zapostavljene dece sa fizičkim problemima u Sakha);
 • 1999 - U saradnji sa gospođom Fanfani i Fondacijom Deca mira masovno intervenija za pružanje pomoći u Kukës, Ivangrad i drugde za progonjene sa Kosova;
 • 1999 – Podrška sa lekovima i medicinskim preparatima bolnicama na Kosovu;
 • 2000-2004 - Podržava gradnju infrastrukture ZTK u Prištini i doprinos u stručnoj opremi;
 • 2005 – Podrška za izgradnju memorijalnog Centra u selo Penuhë Podujeva;
 • 2004 – Oslobađanje taoca u Avganistanu (slučaj Shqipe Hebibi);
 • 2006 – Oslobođenje otetog taoca-novinara Gabrielle Torsello u Avganistanu;
 • 2008-2011 -  Neprekidni lobing za priznanje Kosova ka nezavisne države (više od 20 priznanja);
 • 2007 – Doprinos za oslobođenje 23 taoca iz Koreje u Avganistanu;

   

Neke od humanitaranih aktivnosti Fondacije “Behgjet Pacolli”:

 • Projektant, sponsor i finansijer cele strukture Američkog Univerziteta AUK Kosovo;
 • Finansijer proširenja Filozofskog Fakultetea u Prištini;
 • Finansijer projekata kulture i kulturnog nasleđa na Kosovu;
 • Sponzor sportova na Kosovu;
 • 20 tajnih stipendija za studije (na Kosovu i vani);
 • Potpuni doprinos za izgradnju kuća za siromašne porodice;
 • Pomoć za slanje na lečenje van zemlje desetine pacijenata godišnje.;
 • Socijalno ispomaganje invalidima i nemočnima (mesećne plate)
 • Gradnja muzeja Ibrahim Kodra u Prištini (u ntoku);
 • Dnevna pomoć nemočnim ljudima;

   

Priznanja:

 • Odlikovanja ZTK;
 • Priznanja i počasne titule Tehnološkog Univerziteta Ročester (Rochester);
 • Odlikovanje AUK-a (Američkog Univerziteta na Kosovu)
 • Visoka odlikovanja Države Peru, Predsednika Perua;
 • Najvše državno odlikovanje Ruske Federacije (ocena i priznanje u arhitekturi), drugi strani građanin nakon amerikanca ARMAND HAMMER, koji dibije ovo odlikovanje;
 • Počasni građanin Astane, Republika Kazakistana;
 • Počasni Konsull global i Liberije (2002-septembar 2010);
 • 2009 - Ambasador Mira (Universal Peace Federation);
 • 2010 - Vitez Globalnog Mira Mileniuma; data od Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli (Međunarodnog Centra za mir među narodima) nagrad data i Michail Gorbaciov, Perez De Cuellar, S.S. Giovanni Paolo II, Luciano Pavarotti, Helmut Kohl, Nënë Tereza e Kalkutës, Kofi Annan, Bill Gates, i dr.;
 • Priznanje Fondacije Nelson Mandela Foundation;
 • Priznanje Fondacije Clinton Global Initiative Foundation.

   

Jezici:     

Maternji jezik: Albanski

Strani jezici: Engleski, Francuski, Nemački, Talijanski, Ruski, Španski, srpsko hrvatski.