Akreditovanje medija

Akreditacija medija za 2020. godinu
 
Poštovani glavni urednici medija i odgovorni kancelarije za dopisništva,
 
Odeljenje za informisanje i komunikaciju sa javnošću Kancelarije predsednika Republike Kosovo, akreditiraće  predstavnike predstavnika medija koji prate aktivnosti predsednika države za 2020. godinu.
 
Akreditacija obuhvata naredni jednogodišnji period i ima za cilj što bolju saradnju sa medijima i stvaranje što je moguće boljih uslova za rad novinara koji prate aktivnosti predsednika države.
 
Dodatne informacije:
·         Novine i novinske agencije mogu da akredituju po tri novinara i dva fotoreportera;
·         Televizije po tri novinara i tri snimatelja;
·         Radio stanice po dva novinara;
·         Veb portali po dva novinara i jednog fotoreportera/kamermana;
·         Kancelarije za dopisništva stranih medija: mogu da akredituju po dva novinara (za televizije i snimatelja)
·         Prijave stranih medija biće razmatrane u zavisnosti od njihovih zahteva.
 
Prijava
Zahtev za akreditaciju mora da sadrži logo dotičnog medija i da bude dostavljen u elektronskoj formi ili da se preda Odeljenju za informisanje i komunikaciju sa javnošću u KPRK-u. Zahtev mora da sadrži pečat i potpis glavnog urednika.
 
Zahtev mora da sadrži:

1. Naziv i logo redakcije,
2. Broj telefona, faksa i e-mail redakcije,
3. Ime i prezime lica koja se prijavljuju za akreditaciju (novinar, fotoreporter, kamerman...)
4. Lični broj ID-a (identifikacionog dokumenta) podnosioca prijave, 
5. Punu adresu stanovanja, i
6. Broj telefona za kontakt i e-mail adresu.
7. Jednu sliku (formata jpg, jpeg)  
 
Rok za prijavu:
Do 12. januara 2020.

 
Prilikom preuzimanja akreditacione kartice, predstavnik medija mora kod sebe da ima identifikacioni dokument sa slikom i karticu medija kojem pripada.
 
Preuzimanje akreditacione kartice može se obaviti svakog radnog dana od 09:00 - 15:00 časova, u Odeljenju za informisanje i komunikaciju sa javnošću Kancelarije predsednika Republike Kosovo. Bićete unapred obavešteni o preuzimanju akreditacionih kartica.
 
Kancelarija: N-318

 
Kontakt:
[email protected], tel: 038 200 12 049