U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi votoi në shkollën fillore “Faik Konica” në Prishtinë