Takimi i Liderëve të Rajonit - Prizren, 25-27 qershor 2010