Presidenti: Komisioni për të Vërtetën dhe Pajtimin do të jetë i pavarur, i paanshëm dhe gjithëpërfshirës