Manifestimi Qendror për nder të Ditës së Paqes e të Çlirimit, mbajtur sot në Poklek të Vjetër