Deklaratë e Ushtruesit të Detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës