Ceremonia e dorëzimit të flamurit për Ekipin Olimpik