Stafi Mbështetës

Ridvan Haliti

Zyrtar i Lartë Ekzekutiv
Email: ridvan.haliti@president-ksgov.net

Vesa Bujupaj

Zyrtare e Lartë Ekzekutive
Email: vesa.i.bujupaj@president-ksgov.net