Stafi Administrativ

Florentina Baraku

Zyrtare e Lartë Ekzekutive
Tel: +383 (38) 200-12503
E-mail: [email protected]

Hana Bajrami-Rexhepi

Zyrtare e Lartë Ekzekutive
Tel: +383 (38) 200-12015
E-mail: [email protected]

Arlinda Ramadani Selimi

Zyrtare e Lartë Ekzekutive
Tel: +383 (38) 200-12054
E-mail: [email protected]