Shpallje

09.09.2022 - LISTA PËRFUNDIMTARE E PROJEKT/PROGRAM PROPOZIMEVE PËRFITUESE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQLISTA PRELIMINARE E THIRRJES PUBLIKE 01.07.202201.07.2022 - VENDIM PËR SHPALLJEN E THIRRJES PUBLIKE PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE/PROGRAMEVE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQ01.07.2022 - THIRRJE PUBLIKE PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE/PROGRAMEVE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQ16.05.2022 - LISTA PERFUNDIMTARE E PROJEKT/PROGRAM PROPOZIMEVE PERFITUESE PER PERSONA FIZIK DHE OJQLISTA PRELIMINARE E THIRRJES PUBLIKE 18.04.2022Fletvotimi - 1 anetar i Keshillit per Demokraci dhe te Drejta te NjeriuHapet procesi i votimit për një (1) anëtar të Këshillit për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut për fushën Avancim i të drejtave të njeriutTHIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTA TË NJERIUT18.02.2022 – VENDIM PËR SHPALLJEN E THIRRJES PUBLIKE PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE PROGRAMEVE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQ18.02.2022 – THIRRJE PUBLIKE PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE PROGRAMEVE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQFORMULARI PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE - BUXHETI I PROJEKTITFORMULARI PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE24.11.2021 - LISTA PERFUNDIMTARE E PROJEKT/PROGRAM PROPOZIMEVE PERFITUESE PER PERSONA FIZIK DHE OJQ08.11.2021 - LISTA PRELIMINARE E PROJEKT/PROGRAM PROPOZIMEVE PËRFITUESE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQVENDIM PËR SHPALLJEN E THIRRJES PUBLIKE PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE/PROGRAMEVE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQTHIRRJE PUBLIKE PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE/PROGRAMEVE PËR PERSONA FIZIK DHE OJQFORMULARI PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONEFORMULARI PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE