Urimi i Presidentes Jahjaga për dhjetëvjetorin e punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës

Në përvjetorin e dhjetë të nisjes së punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, ju përgëzoj për këtë jubile të rëndësishëm të parlamentarizmit në shtetin tonë, me përkrahjen time që Kuvendi i Republikës së Kosovës, si institucioni më i lartë përfaqësues i popullit, të shprehë interesat e të gjithë qytetarëve në zhvillimin e proceseve demokratike dhe në zhvillimin e përgjithshëm të vendit dhe në rrugën e integrimit euroatlantik të Republikës së Kosovës.

I nderuari kryetar i Kuvendit të Kosovës, z.Jakup Krasniqi,

Në përvjetorin e dhjetë të nisjes së punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, ju përgëzoj për këtë jubile të rëndësishëm të parlamentarizmit në shtetin tonë, me përkrahjen time që Kuvendi i Republikës së Kosovës, si institucioni më i lartë përfaqësues i popullit, të shprehë interesat e të gjithë qytetarëve në zhvillimin e proceseve demokratike dhe në zhvillimin e përgjithshëm të vendit dhe në rrugën e integrimit euroatlantik të Republikës së Kosovës.

Kuvendi i Kosovës është institucioni kryesor i ndërtimit dhe i harmonizimit të politikave dhe puna e tij në kontrollin demokratik të qeverisjes është shumë domethënës në ndarjen e pushteteve dhe në respektimin e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë.