Kontakti

ADRESA E PRESIDENCËS

Zyra e Presidentit të Kosovës Ndërtesa e Kuvendit Sheshi “Nëna Terezë” p.n 10 000 Prishtinë, Kosovë 

KONTAKTI ME KABINETIN

Florentina Baraku
Zyrtare e Lartë Ekzekutive
Tel: +383 (38) 200-12503
E-mail: [email protected]

Hana Bajrami-Rexhepi

Zyrtare e Lartë Ekzekutive
Tel: +383 (38) 200-12015
E-mail: [email protected]


Arlinda Ramadani Selimi

Zyrtare e Lartë Ekzekutive
Tel: +383 (38) 200-12054
E-mail: [email protected]


KONTAKTI ME PROTOKOLIN


Telefon: + 383 (38) 211 650  ext. (200)12 503; 12 002
Fax: 038 211 651
Email: [email protected]
 
KONTAKTI ME DEPARTAMENTIN E KOMUNIKIMIT

Telefon: + 383 38 212 460
Centrix:  200-12-032
Zyra: C- 405- A
Email:  [email protected]