Kontakti

ADRESA E PRESIDENCËS

Zyra e Presidentit të Kosovës Ndërtesa e Kuvendit Sheshi “Nëna Terezë” p.n 10 000 Prishtinë, Kosovë KONTAKTI ME KABINETIN

Telefon: + 383 (38) 200 12 503; +383 (38) 211 650


 
KONTAKTI ME DEPARTAMENTIN E KOMUNIKIMIT

Telefon: + 383 38 212 460

Centrix: 200-12-032

Zyra: N-318

Email: zprk@president-ksgov.net