Këshilltarët Politik

Donjeta Miftari

Këshilltare Kryesore për Komunikim
Email: [email protected] Twitter: @miftaridonjeta

Learta Hollaj

Këshilltare Kryesore për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Partneritete