Radiotelevizioni i Kosovës: KOSOVËN E MBRON FUQIA E ARGUMENTEVE TË SAJ

Ta bëjmë edhe sistemin e informatikës, ta bëjmë edhe sallën e sporteve pse jo, të bëjmë edhe çështje të tjera të cilat janë pjesë e infrastrukturës së nevojshme për të nxjerrë edhe një fëmijë të shëndoshë.

RTK: Do ta fillojmë këtë intervistë me ngjarjet më të fundit në Kosovë, janë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kanë përfunduar, janë dhënë shumë vlerësime, edhe Ju keni bërë një vlerësim. Cila është pesha, domethënia e këtyre vlerësimeve?

Presidenti Sejdiu:
Po, unë them se ky proces ka qenë me peshë dhe mbetet me peshë të veçantë për Kosovën. Sepse jo vetëm nga fakti se për herë të parë organizohen në Kosovën e pavarur dhe të njohur ndërkombëtarisht por edhe nga fakti se në këtë kuadër bëhet menaxhimi i përgjithshëm i institucioneve të vendit, që ka qenë një përgjegjësi e veçantë edhe e institucioneve siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Institucioni i Presidentit, Qeveria, por edhe trupat e tjerë. Por, edhe vetë për pjesëmarrjen e qytetarëve, të partive politike garuese të projekteve që janë dhënë dhe të temave që mendoj se për herë të parë dallon diçka nga pjesa e mëhershme e fushatave zgjedhore, pra vetë procesi. Nëse e marrim në gjithë proceset e mëhershme, edhe në ato të kohës themi nën okupim kur janë organizuar dy procese të rëndësishme edhe në proceset e mëvonshme, temë boshte për të gjithë subjektet politike dhe për kandidatët ka qenë se si të arrihet liria dhe pavarësia e vendit. Dhe se askush s’mund ta ketë temë tjetër.
Natyrisht gjithmonë është shtruar edhe vizioni se çfarë do të jetë Kosova, por në këtë rast janë shpalosur projekte të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e vendit, të cilat kanë të bëjnë me proceset të cilat ai duhet t’i ndjekë, njëlloj do të thosha edhe i udhërrëfyesit, pavarësisht se kanë qenë zgjedhje në nivel lokal.
Por unë them se mozaiku i përgjithshëm i funksionimi të shtetit bëhet me këtë sistem, pra edhe në nivelin lokal të qeverisjes së mirë. Gara ka qenë përgjithësisht fer, kjo është shumë e rëndësishme, dita e votimeve ka qenë një ditë me pjesëmarrje të mirë të qytetarëve. Unë dëshiroj të bëj një distancë të mirë nga ato që i gjejmë në shifra vazhdimisht në pjesëmarrje përmbi dyzet e sa për qind. Unë them se pjesëmarrja ka qenë shumë më e madhe në kuptimin moral dhe e them për arsye se një pjesë e madhe e njerëzve që kanë qenë në lista zgjedhore janë njerëz që nuk jetojnë në Kosovë aktualisht. Ata e kanë një të drejtë të tyre që të jenë qytetarë të Kosovës, shtetas të Kosovës deri në lista zgjedhore mirëpo për arsye objektive janë jashtë vendit dhe mundësitë për të votuar atje kanë qenë shumë më të vogla dhe nuk marrin pjesë në ndarjen e kulaçit të përgjithshëm të participimit. Dhe them se kjo statistikë realisht ndryshon, nga kuptimi i atyre njerëzve që janë në Kosovë, nuk janë 1 milion e 500 mijë sa ka qenë regjistri i përgjithshëm i qytetarëve apo i elektorëve me atë pjesë 700 e sa kanë marrë pjesë dhe unë them se diku mund të jetë në popullsinë aktive që kanë marrë pjesë në Kosovë, mbase mund ta kanalizojmë edhe përqindëshin. Prandaj, kjo ka qenë e mirë dhe, e fundit, them se ka qenë një menaxhim i përgjithshëm i mirë. Ka pasur situata se sigurisht do të japin përgjigjen e vetë edhe trupat e veçanta të pavarura si dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioni i Parashtresave dhe Ankesave, dhe them se edhe ndonjë incident eventualisht që ka qenë në ndonjë situatë apo tjetër nuk kanë mund ta prishin tërësinë apo imazhin e përgjithshëm të zgjedhjeve. Dhe kujtoj se në radhë të parë zgjedhjet i kemi bërë për veten tonë që është shumë e rëndësishme, do të thosha edhe llogaridhënien në një kuptim para vetë qytetarëve të vendit dhe natyrisht është edhe një përgjigje e mirë për të gjithë vrojtuesit nga jashtë. Është mirë që kanë marrë pjesë edhe ekipe të rëndësishme në përcjellje të procesit por edhe institucionet ndërkombëtare që kanë qenë në Kosovë.

RTK: Këto ishin zgjedhjet e para që u organizuan dhe u realizuan në tërësi nga faktori vendor. Por prezenca ndërkombëtare ishte në formë të vëzhguesve, të monitoruesve dhe pasoi një vlerësim shumë i shëndoshë, një vlerësim i lartë për cilësinë e këtyre zgjedhjeve nga të gjitha qendrat e mëdha botërore Uashingtoni, Brukseli, të gjithë. Çka do të thotë kjo për Kosovën?

Presidenti Sejdiu:
Unë them se është paralelisht, jo vetëm si pjesë e inkurajimit dhe e mbështetjes por të njëjtën kohë është edhe evoluim real i zhvillimeve që kemi bërë dhe për ne është me rëndësi se jemi në rrugën më të mirë të mundshme. Do të ketë nevojë ende, sikur edhe çdo vend tjetër demokratik, të hulumtohen rrugë edhe më të mira për të organizuar procese të shkëlqyeshme zgjedhore, por ajo që Kosova ka bërë në këtë rast është mirë se nuk ka rënë nën epitetet e dhëna edhe për proceset e mëhershme zgjedhore, sidomos në periudhën e pasluftës. Është tepër e rëndësishme të thuhet se njerëzit gjithmonë e kanë konsideruar veten përgjegjës për të dhënë mendimin e tyre, për të dhënë votën e tyre për njerëzit që u besojnë, dhe e dyta, në këtë rast është gjithmonë mbase mund të jetë pak e sforcuar, por është një tip i referendumit për shtetësinë e Kosovës. Flas edhe në këtë kuadër, sepse njerëzit deshëm a s’deshëm janë participues aktivë në kuptimin e vrojtimeve të proceseve të përgjithshme që zhvillohen në Kosovë dhe e kanë kuptuar mirë peshën e asaj se çfarë Kosova duhet të bëjë në këtë kohë dhe çfarë duhet të lëviz në ecjen tjetër. Dhe një gjë që është e veçantë e mirë participimi, them për herë të parë i mirë, edhe pse do të ketë nevojë edhe më tepër i pjesëtarëve të komunitetit serb, komunitetet e tjera pakicë kanë marrë pjesë mirë aktivisht por edhe pjesëtarë të komunitetit serb që për herë të parë garojnë, sidomos në komunat e reja të formuara që ka qenë një zotim i yni dhe ne do ta mbajmë fjalën tonë dhe se është të themi një imazh i mirë i përgjithshëm i krijuar për Kosovën dhe për këtë ditë të madhe që ne kemi pas. Natyrisht se ka mbetur procesi ende pezull, në kuptimin e përfundimit të zgjedhjeve me balotazhin që do të vijë më 13 dhjetor por është me rëndësi se fryma e përgjithshme në garë mes subjekteve, vendimet që ka marrë Komision Qendror i Zgjedhjeve pavarësisht se nganjëherë ka pasur aty-këtu vonesa, kanë qenë të përputhshme me zhvillimet, me realitetin dhe kanë qenë përgjigje të mira dhe kujtoj se në ecjen e mëtejshme ne do të përmbyllim mirë gjithë këtë kornizë të përgjithshme të këtij procesi që ka qenë po them me domethënie dhe peshë të veçantë për Kosovën dhe mbetet si i tillë.

RTK: E përmendët fjalën referendum, kjo fjalë është përdorur shumë herë gjatë fushatës duke aluduar në atë se këto zgjedhje janë referendum edhe për koalicionin qeverisës në vend. Dhe është përfolur, është spekuluar mjaft shumë me koalicionin qeverisës në vend, a kanë ndikuar këto zgjedhje në koalicion.

Presidenti Sejdiu:
Nuk është e imja të vlerësoj shumë çështjet e koalicioneve, ato janë çështje të partive politike, absolutisht. Por e di se ka qenë në situata të ndryshme e sforcuar në një formë pjesa e analizave se çfarë do të ndodhë, qysh do të ndodhë, si do të ndodhë. Ajo që mund të them përgjithësisht, është se partitë politike në vend, flas edhe dy të mëdhatë në kuptimin numerik por edhe të tjerat, kanë përgjegjësi të veçantë për stabilitetin e vendit. Për ne është shumë me rëndësi që kjo të vlerësohet dhe si dell apo si ndjenjë e ecjes për një funksionim të mirë të institucioneve. S’do të thotë se në nivelin e garës lokale, njerëzit të mbyllin gojën për çështjet që ata i kanë objektiv, unë them se është mirë që në një formë a në formë tjetër janë shpalosur projekte të shumta, janë shpalosur alternativa të cilat në një formë edhe kanë dhënë një vizion të ri plus për qeverisjen në nivel lokal dhe e treta që është po ashtu e rëndësishme nuk është tabu temë që nëse ta zëmë në rrafshin qendror ekziston një raport i forcave politike me atë gradacionin që të mos ketë protencë të forcave politike në nivelin lokal që do të ndërrojnë gjendjen, në kuptimin e marrjes së primatit politik.
Absolutisht, nuk ka ndonjë problem flas për këtë dhe në këtë kuadër mendoj se megjithatë elektorët e kanë dhënë besimin e vetë dhe sa mund të jetë shenjë për relevancën politike për një parti, për të dytën apo të tretën, por të njëjtën kohë mendoj se është një shenjë që qytetarët e vërejnë. I vërejnë ecjet edhe zhvillimet e përgjithshme që janë në kuptimin e qeverisjes tek institucionet edhe në nivel qendror edhe në nivelin lokal. Dhe e di se nganjëherë mbase njerëzit edhe mund të jenë hidhëruar pse është thënë kësisoj apo asisoj, unë nuk e gjej këtë si diçka që prish vlerat e demokracisë, përkundrazi e gjejë në pjesë të mozaikut të mirë të themi të dialogut edhe me qytetarët, por nganjëherë të themi edhe të thënies së qasjes tjetër plus askush se ka thënë në një formë apo formë tjetër se “Kosova duhet të shkatërrohet, se institucionet e Kosovës duhet të shkojnë në shtëpi”, apo formë tjetër, por unë mendoj se në një formë është bërë një nxitje plus se çka të bëhet nganjëherë edhe në çështje që mund të kenë qenë pjesë të fërkimeve. Po e marrim ta zëmë atë që nganjëherë Prishtinën e marrin si shembull, çështja e vonesës së ligjit për Prishtinën ka qenë një kërkesë, unë e di edhe nga ana e Komunës së Prishtinës. E di do vonesa që kanë qenë realisht të paarsyeshme dhe ato duhet të kapërcehen por të bëhet Prishtina me ligj, me ligj modernë çfarë i kanë edhe kryeqytetet e tjera evropiane, kjo është tendenca jonë dhe aty s’duhet të ketë keqkuptime.
A do ta ketë një parti politike Prishtinën a do ta ketë një tjetër s’është me rëndësi, me rëndësi është që të krijohet korpusi legjislativ i mirë me rëndësi që ai model i korpusit tonë legjislativ të jetë i përputhshëm me standardet evropiane, me rëndësi është që ai krijon dhe hap perspektivën e zhvillimit të qytetit dhe të komunës, flas në këtë tip si kryeqytet dhe me rëndësi po ashtu është që të kihet një kujdes të themi në balancat e tjera që krijohen në kuptimin e zhvillimit të komunave të tjera. Dhe këtu nganjëherë mund të kenë dalë keqkuptimet se a duhet t’i premtohet një komune ku do të fitojë një parti politike apo s’duhet, mendimi im është se nuk mund të bëhet asisoj. Duhet të jetë e përputhshme qasja edhe e institucioneve qendrore në nevojën e zhvillimit paralel, harmonik dhe të investimeve të nevojshme sipas nevojave qytetarë në çdo komunë, pavarësisht se në një komunë mund të jetë ta zamë një parti politike, në një komunë një parti tjetër politike. Sepse fundja çështja e grandeve qeveritare, apo çështja e taksave të qytetarëve prej nga edhe këto formohen është çështje e shenjtë në kuptimin e të drejtës së njerëzve që t’u rikthehet ajo që kanë investuar në obligimet e tyre qytetare dhe kushtetuese.

RTK: Janë zgjedhjet e para, pas të cilave është bërë një protestë, është fjala për Gjakovën.

Presidenti Sejdiu:
Unë nuk kam mendjen që të hyjë tash në analizë se si ka ndodhur zhvillimet atje, dua t’i lë që organet apo institucionet që kanë përgjegjësi të shqyrtojnë rastin apo të japin verdiktin e tyre. Një gjë mund të them se në proceset e mëdha mund të ndodhin edhe çështje që në një formë apo në një formë tjetër mundë të jenë pjesë e atakut në vlera, në momentet apo në diçka tjetër që lidhet në proceset demokratike, prandaj s’dua të paragjykoj se si ka ndodhë apo ka pasur diçka që është jashtëligjore. Thirrja ime është që çdo gjë që mund të ketë qenë në kundërshtim me ligjin, është abuzuar ligji, është shkelë ta zëmë në procese në një formë a në një tjetër, duhet të merret vendimi i drejtpërdrejtë dhe njerëzit kanë drejtë të bëjnë ankesën. Por jo në formë që ajo të kalojë në një situatë tjetër që të prish rendin e përgjithshëm, të prishë stabilitetin e vendit, absolutisht nuk jam për atë. Dhe unë mendoj se në rrugë normale mund të procedohet dhe të shohim, ta zëmë se çfarë do të vendosë në këtë rast Komisioni i Zgjedhjeve që ka të bëjë me ankesat dhe parashtresat, që është tërësisht një komision i pavarur dhe në të cilin ka një strukturë të njerëzve profesionistë që janë jashtëzakonisht të përgatitur.

RTK: Z. President, bisedën po e bëjmë sot më 19 nëntor 2009. Cili është vlerësimi i kreut të shtetit për gjendjen e përgjithshme në shtetin e Kosovës.

Presidenti Sejdiu:
Po unë them me të parën se janë bërë punë të mëdha. Absolutisht, ne kemi dëshmuar në këtë, gati dy vjet tash bëhen nga pavarësia e vendit, një ecje të sigurt, një ecje dhe demonstrim të gatishmërisë dhe të energjisë për të organizuar dhe për të vënë në organizim si duhet shtetin dhe mekanizmat e tij dhe kemi demonstruar një stabilitet të qëndrueshëm të vendit që është esencialisht kontribut edhe i vetë qytetarëve të vendit. Unë them pavarësisht se njerëzit a mund të jenë në pozicion të caktuar të përgjegjësisë, qoftë në rrafshe lokale apo rrafshe qendrore, e kanë kuptuar thellë se çka i duhet Kosovës në këtë kohë dhe them edhe në kohë tjera, po parësisht në këtë kohë për të dhënë një përgjigje tjetër nga të gjitha, të kundërt me oguret që i kemi pasur. Juve i dini ato konstatimet apo prognozat e mëhershme se do të ndodhë kjo apo do të ndodhë kjo, realisht e inkriminonin apo e vinin në kryq themi me të gjitha të këqijat Kosovën para se të bëhet shtet kundërshtarët e pavarësisë së saj. Në të kundërtën as nuk ka ndodhur eksod, as nuk ka ndodhur revansh, as nuk ka ndodhur ndonjë përplasje tjetër që nënkupton shfryrjen e shumicës për tragjiken e përjetuar ndaj një pjese të qytetarëve serbë apo të pakicës serbe të cilët mund të kenë qenë akterë në procese, sepse kriminelët edhe dihen kryesisht, prandaj edhe këto nuk kanë ndodhur. Dhe e dyta nuk ka shmangie nga proceset e mëdha, Kosova nuk ka ikur asnjë pikë, asnjë presje themi nga një trasim i mirë i vizionit të saj për të qenë e integruar sa më shpejtë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Është bërë mirë në ndërtimin e institucioneve vitale të vendit, sidomos kur është përfunduar me Gjykatën Kushtetuese, me Forcën e Sigurisë së Kosovës që janë procese shumë delikate, i dimë vetë sepse kemi kapërcyer për to, Këshilli Nacional i Sigurisë, Agjencinë Kosovare të Inteligjencës dhe mekanizma tjerë të sistemeve që është një demonstrim i mirë dhe këtu them se është mirë që ka pjesëmarrje të themi të njerëzve që në radhë të parë e njohin zanatin e tyre si duhet dhe esencialisht një tendencë që duhet të mbizotërojë edhe në proceset e mëtejshme të depolitizimit të tyre, që është përgjigje për çdo qasje tjetër që eventualisht njerëzit mund ta bëjnë se një parti apo një parti tjetër që mund të jenë në koalicion, kanë bërë ndërtimin e strukturave të këtyre institucioneve. Dhe që është e rëndësishme se kemi lëvizur, posaçërisht mirë edhe me çështjen e njohjeve ndërkombëtare, ne kemi 63 njohje deri tash. Natyrisht se duam edhe më tepër, bëhet punë në këtë drejtim. Janë marrë vendimet dhe janë në proces të hapjes 21 Ambasada të Republikës së Kosovës dhe kemi një mbështetje të pa dilemë, e pamë këtë edhe me anëtarësimin e Kosovës në Fondin Monetar dhe në Bankën Botërore, me Konferencën e Donatorëve e korrikut të vitit të kaluar që ishte një përgjigje e mirë e njerëzve që duan ta ndihmojnë Kosovën dhe kjo do të vazhdojë edhe më tej. Por çka duam paralelisht, duam që këtë pjesë të mirësisë do të thosha në sjellje, në veprime të qytetarëve të vendit, pa dallime etnie, ta kompensojmë apo ta shpërblejmë me një zhvillim të shpejtuar të vendit që ka probleme.
Një projekt që ishte në ide, pothuajse dështoi, projekti i energjetikës. Kosova ka gjithmonë e them këtë ka ekuivoke, ka paradoksin e vetë, pasuri të pashtershme të linjitit apo thëngjillit për termoenergji, problemet e vazhdueshme me energjinë. Në vend që të shkohet në të kundërtën që të shkohet pak më shpejt, i dimë problemet se si kanë ndodhur, i dimë të themi po ashtu edhe investimet e vazhdueshme që është dashur të bëhen më me kujdes, flas për të gjitha periudhat jo vetëm tash, prej kohës së pasluftës deri tash sa para është harxhuar në mbajtjen e sistemeve të energjetikës dhe në mbajtjen po ashtu të themi paralel si C, problemet që i kemi dhe megjithatë ekziston një ide që do të shkohet me një variant që fundja Kosova do të plotësojë nevojat e veta. Mirëpo, e ke një zinxhir të çështjeve që ndërlidhen, pa energji nuk ke zhvillime të sistemeve të tjera ekonomike, as s’mund të punojë Ferronikeli, s’mund të punojë nesër as Trepça, s’mund të punojnë as mekanizmat e tjerë as ajo që quhet edhe ekonomi e vogël, që është drejtpërdrejt e lidhur me energjinë elektrike.
Prandaj, unë them me të gjitha këto, me gjithë pjesën e halleve praktike që i ka një shtet në lindjen e vet, ne kemi lëvizur mirë. Unë s’kam gjuhë tjetër të komunikoj me qytetarët, nuk dua t’jua hijeshojë dhe të them se kjo është kaq e bukur nëse ka edhe diçka që njerëzit e shohin vetë që nuk është krejt e bukur, është e mirë si kornizë e përgjithshme po ka çështje që mund të bëhen më mirë, mund t’i bëjmë më mirë, janë edhe vështirësitë objektive që nuk kanë ofruar shans dhe mundësi që të lëvizim më shpejtë në disa sisteme, të jetë si të jetë, me rëndësi është se ekziston vullneti, gatishmëria dhe ekzistojnë themi edhe ekipe të mira për të bërë punën e vetë në kuadër të përgjegjësive që kanë. Prandaj, do të ecim me jetën por duke u paraprirë proceseve që ajo të bëhet më e mirë.

RTK: Janë dy momente të cilat dëshirojë t’i zbërthejmë në këtë bisedë, janë
bërë konstatime të shumta për dukuritë negative, për korrupsionin në shoqërinë e Kosovës, për atë që quhet krim i organizuar dhe për gjendjen e gjyqësorit.

Presidenti Sejdiu:
Ka, janë pjesë e problemeve që mund të hyjnë, jo vetëm në këtë një vit apo dy vitesh por janë edhe të viteve të mëhershme dhe janë fenomene apo dukuri që praktikisht nëse nuk mbizotërojmë them si institucione dhe si përgjegjësi e përbashkët edhe e të gjithë qytetarëve mund të marrin përmasa edhe më të këqija. Unë s’mund të bëjë me gisht se ky apo ai është i korruptuar por mund të them se ka zëra të vazhdueshëm, ka analiza të vazhdueshme që vijnë se ka kategori të strukturave, flas në institucione pavarësisht në cilat, që praktikisht i kanë lënë derë edhe prezencës së korrupsionit që është një tip kanceri për një shoqëri dhe them s’mund të jetë satisfaksion për ne që e kanë pasur edhe vendet e tjera apo e kanë edhe vendet e tjera, e shihni hartën e tyre apo lëvizjen tabelore se si një shtet vitin e kaluar ka qenë këtu dhe këtë vit ka kaluar këtu, flas edhe për vendet e rajonit. Me rëndësi është që të bëhet luftë e pakompromis them esenciale kundër kësaj dukurie apo këtij fenomeni, pastaj lidhet prezenca e saj me shumë arsye, e para ju e thatë shumë mirë çështjen e sundimit të ligjit, çështjen e sigurisë, çështjen e efiçencës së institucioneve që lidhen këto veprimtari drejtpërdrejt por them edhe përgjegjësinë e qytetarëve. Nëse qytetarët përballen të themi me kërkesën, në kërkesën e tyre dhe ofertën po e themi të kushtëzuar dhe nuk e ndërmarrin veprimin e tyre praktikisht bëhemi atak të një veprimtarie që mund të vazhdojë edhe të nesërmen dhe e kotë është ndenja e mëvonshme që të thuhet jo ka qenë kësi soji apo asi soji sepse nevojiten faktet. Dhe një gjë që është shumë esenciale dhe unë e them pa paragjykim, është e rëndësishme që të forcohet zbatimi i ligjit, ky është problem prej antike e këndej dhe të mos lejohet mundësia që të kemi pastaj nganjëherë në kujtesën tonë dhe t’i kthehemi se çka është ligji.
Problemi i gjyqësorit. Nuk është gjendja mirë. Unë them se ka njerëz të mirë në gjyqësor, por nuk është mirë sepse kujtoj se edhe qasja e deritashme ka qenë e keqe. Në vend se të avancohen proceset qeverisëse dhe marrjes së përgjegjësive në sistemin e drejtësisë bashkë me sistemet e tjera me kohë, kjo ka qenë një proces retrural, ju kujtohet me UNMIK-un, në ndërkohë ka qenë një vakum dhe është një vakum i madh i mungesës së njerëzve që mund të marrin përgjegjësi në këtë fushë. Para pak kohësh unë kisha edhe konsultë me njerëz nga Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës. Janë në hall. Ka ndërhyrje të formave të ndryshme që deshëm - s’deshëm ndikojnë në strukturën, në atë volum të njerëzve që mund të zgjedhin, e di se kanë qenë disa procese ndoshta nganjëherë edhe jo fer. E kuptoj tendencën e mirë që të shkohet me provimin e etikës. Por unë shtroj edhe diçka p.sh të bëhet me një gjyqtar, i cili ka dhënë provimin e etikës, por nuk ekziston një mendim i tillë për etikën e tij në opinion dhe çka të bëhet me një tjetër që ka rënë në provimin e etikës, qoftë ta zëmë për problem teorik apo të pamundësisë objektive që të japë përgjigje si duhet dhe ka dalë në rrugë. Prandaj, është çështje që duhet rishikuar shumë mirë, çka të bëjmë që të shpejtojmë procesin e rekrutimit. Ka qenë koha e gjendjes nën okupim ka krijuar një vakum shumë të madh dhe natyrisht Serbia s’ka pasur qëllim tjetër veç të krijojë këtë që të ketë pasoja më vonë. Çka të bëjmë tash që të krijohet një brez i ri i njerëzve që do të marrin përgjegjësi, çka të bëjmë pastaj në pjesën reale tash të efiçencës së tyre në këtë strukturë që kemi.
Unë kam statistika me të cilat nuk jam i kënaqur shumë, them edhe njëherë ka njerëz të mirë por ka edhe të tjerë që vrapojnë pas interesit drejtpërdrejt dhe e marrim figurativisht, a do të jetë më joshëse për të të merret me lëndë civile të karakterit pronësor apo të formave të tjera ku del një profit i paligjshëm apo të merret me probleme që i shkon koka sepse njerëzit edhe kërcënohen, prandaj është problem. Dhe sistemi i tretë që lidhet me institucionet edhe të prokurorisë por edhe të sigurisë. I ke tablotë që po na përcillen. Policia, po e marrim, në një veprim merr, arreston, çon njeriun, e lëshojnë nesër dhe njerëzit më ankohen po e them si njeri që kam një pjesë të kompetencave në gjyqësor, çka të bëjë unë, e kam zënë hajnin, ai ka dalë në rrugë nesër, ka bërë veprën, të keqen të mirën atë e ke. Pra, një ndërlidhje, janë pushtet e ndara krejt, ajo është krejt dakord por pushtet e ndara janë për të funksionuar për tërësinë pastaj, por këtu ka probleme. A ka probleme edhe në vetë policinë, ka probleme. A mund të ndodhë që të mbajmë në polici, unë s’them për gjithë njerëzit se ka njerëz edhe të përkushtuar, policin i cili vrapon pas hajnit sa për mos ta zanë, sikur kam dëgjuar nganjëherë, apo që praktikisht ta mbështesim njeriun që rrezikon jetën e vet për të prurë rend edhe ligj në situatë të caktuara. Jo për të krijuar shtet policor, kurrsesi, por për të forcuar shtetin demokratik duhet edhe instrumenti i preventivës se jam gjithmonë për preventivën, nuk jam për pjesën e represives që është pastaj e nevojshme. Prandaj, ka nevojë që këto sisteme të ndërlidhen fuqishëm. Vërejtjet që janë dhënë edhe në Raportin e Progresit lidhen edhe me këto materie, nuk mund t’ia bëjmë verë veti, s’mund t’ia bëjmë verë veti se i kemi gjithçka në idil. Absolutisht jo. Duhet të bëhet punë më e fokusuar edhe në shpejtësi të procesit të reformave, edhe në procesin e rekrutimit edhe në një proces që është tepër i nevojshëm çështja e apolitizmit apo depolitizimit të institucioneve që duhet të kenë mandate të qartë. Unë kam biseduar besoj edhe tjerët me njerëz që i kemi dekretuar për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Është e nevojshme që ajo strukturë e njerëzve të qëndrojë, pavarësisht elitave politike që mund të vijnë në pushtet, është e nevojshme e njëjta gjë të ndodhë me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, ata njerëz duhet të vazhdojnë punën, e ka propozuar filani apo fisteku s’ka rëndësi, është me rëndësi që të jetë njeri që Kosovën e sheh si interes nacional në kuptimin më të mirë të mundshëm, pavarësisht se kush mund të jetë në figurë bosi në politikë, qoftë në Qeveri, qoftë në Presidencë, qoftë në nivele të tjera dhe këto janë të nevojshme, shansin e kemi para vetes. S’them se s’ka njerëz, duhet shfrytëzuar për të pasur mandate të qeverisjes së mirë, jo mandate të shfrytëzimit po e quajmë të qeverisjes, po e flas këtë në aspektin teorik s’po e them si pjesë e akuzës dhe në këtë kuadër natyrisht na nevojitet edhe një koherencë veprimi por edhe një mirëkuptim me vetë qytetarët. Qytetarët janë adresa e parë edhe e reagimit por edhe e evoluimit paralel duhet ta bëjnë punën e vetë dhe në relacion edhe me këto sisteme për të cilat ne folëm, Policia është e Kosovës, Policia është e tyre, po bëhem shumë edhe vulgar, ndoshta në shembuj, kërkush s’mund të bëhet edhe spiun nëse e lajmëron një të keqe, s’është spiun ai është njeri që ia do atdheut të vet të mirën. A më mirë është të ndalet një veprim i keq me paralajmërim apo të mbyllen sytë po e marrim sepse kjo është përgjegjësi për të gjithë që të kapërcehet mbi të dhe të na ndodhë problemi nesër e të merremi të gjithë me të, pasoja që i ndien sigurisht edhe individi edhe secili prej tjerëve.

RTK: Z. President, cili është vlerësimi Juaj aktual për sigurinë e Kosovës, mendoj në kuptimin më të ngushtë të fjalës siguri, çka e rrezikon dhe kush e rrezikon shtetin e Kosovës?

Presidenti Sejdiu:
Shiko, unë them se kemi stabilitetin e përgjithshëm të vendit dhe është tepër e rëndësishme që kemi partnerë të mirë, në radhë të parë e gjithmonë e them prapë kthehem në meritën e qytetarëve që nuk janë pre e qarqeve të shumta që mund të kenë ambicien, e dyta edhe e strukturës që është ndërtuar, është ok. Unë them ka gjëra që mund të bëhen më mirë dhe tani partnerët e mirë ndërkombëtarë dhe këto në disa nivele flas edhe në pjesën me EULEX-in por edhe në pjesën me KFOR-in që është e veçantë. Këta njerëz kanë ardhur në Kosovë nga taksat e familjarëve të tyre, qytetarëve bashkëvendëseve të tyre, nuk e kanë lehtë pavarësisht se a janë ushtarë a zyrtarë të EULEX-it. Është me rëndësi që të kuptohet mirë ndjenja e mirë për të investuar në zhvillimin e Kosovës dhe flas në veçanti për KFOR-in, sepse KFOR-i nuk ka mbetur vetëm në problemet e sigurisë globale të përgjithshme të Kosovës por edhe në procese integruese, duhet ta kuptojmë drejtë. Duhet të hyjmë në shpirtin e përkushtimit të mirë për të mbajtur në lëvizje zhvillimin e Kosovës dhe e them këtë ka tentativa që ta vënë Kosovën jashtë zhvillimeve, është një investim i vazhdueshëm i Serbisë dhe i miqve të saj. Unë s’e them për të frikuar askënd, sepse s’kanë çka të bëjnë, po e them edhe përgjigjen paraprakisht, por ka tentativa të vazhdueshme, qoftë përmes strukturave paralele që janë në publik, shihen, qoftë përmes kanaleve të tjera që ata dinë t’i shfrytëzojnë dhe të vënë virusin në mjediset ku mund ta bëjnë. Por e di se s’mund të ndodhë shumë, sepse lëvizjet e përgjithshme janë pozitive dhe u ka dalë nga kontrolli. Ka edhe qarqe të tjera dhe e them me shumë përgjegjësi se Kosovën duan ta shohin diku tjetër, nuk janë të shumtë.
Unë them se Kosova ka mbajtur deri tash vertikalen e vet dhe do ta mbajë edhe më tej, një gjë që duhet të dihet e them publikisht, Kosova është shtet sekular dhe sekularizmin e saj e mbron me xhelozi si përkushtim i të gjithëve, edhe i njerëzve të fesë. Mund të ketë tendenca por do të ndërhyjmë për arsye se është interes i yni nacional të vazhdojmë në shpalosjen e identitetit tonë të thellë si njerëz të djepit të hershëm civilizues të Evropës por edhe të tashëm, nuk mohon bashkëpunimin me kontinentet tjera, as me pjesën e Lindjes me vendet të cilat kemi interesa as me pjesën tjetër absolutisht, nënkupton një shpalosje reale të kësaj. Dhe kam arsye shumë pse e them këtë. Modeli i Kosovës është nëse duam të them i edhe diçka, sikur që është cilësuar me të drejtë edhe nga Presidenti Ahtisaari, sui generis, edhe në kuptimin e zhvillimeve politike që ka pasur historike. Gjema një popull që ka kaq të theksuar dhe kaq të mirë tolerancën ndërfetare sikur që kanë shqiptarët, në këtë rast edhe në Kosovë. Kjo është vlerë. Njerëzit mund ta marrin ndryshe jo fat historik, jo zhvillimet qysh kanë qenë, pavarësisht është një realitet që është vlerë, nuk ka dallime mes njerëzish se është i kësaj përkatësie fetare apo i asaj tjetrës dhe të njëjtën kohë që është shumë esenciale unë e quaj sepse jam njeri që jam marrë me këto fenomene që mbi të gjitha kulmon apo lidhet në palcë interesi nacional. Njerëzit janë të lirë të kenë një fe, një të dytë, një të tretë, por e dinë ta vlerësojnë, flas për shumicën dërmuese. Mund të ketë ide që dikush ta kuptojë ndryshe, ka ide se nganjëherë mund të ndodhë kësisoj, hajt të shohim se a do të jetë Kosova trampolinë e këtij apo trampolinë e atij, a do të jetë urë e mbarë apo urë e mbrapshtë. Unë them se as njëra as tjetra. Kosova do të mbetet në cilësinë e saj, do të mbajë këtë ecje dhe këtë dell të bashkëpunimit me qytetarët dhe të tolerancës të themi në realizimin e të drejtave dhe lirive njerëzore të të gjithëve pavarësisht, flas edhe për pozicione të tjera. Ju e dini se sa kanë qenë debatet e thella nganjëherë edhe me tendencë të skandalizimit rreth trashëgimisë kulturore që ka Kosova, e ka të larmishme, nuk e ka vetëm të një tipi dhe është mirë që e ka dhe se njerëzit, flas edhe të shumicës myslimane në Kosovë e respektojnë kishën paralelisht me xhaminë flet shumë, e respektojnë si pjesë të kulturës të shtetit të vet, të zhvillimeve tona të përgjithshme, të njerëzve të vetë, të vetvetes. Dhe kjo kujtoj se është një përgjigje e veçantë për qasjen që kemi që është dëshmuar edhe historikisht dhe do të dëshmohet edhe në të tashmen.

RTK: Z. President, me 1 dhjetor në Hagë fillon një proces gjyqësor. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë do të shqyrtojë kërkesë e qeverisë së Beogradit. A është Kosova e përgatitur dhe cili është pozicioni i saj i tashëm?

Presidenti Sejdiu:
Kosova është shumë e përgatitur. Me gjithë kohën e kapërcyer, ka pasur dy prezantime. Njëri tash do të jetë dhe ka qenë i mëhershmi. Ka një ekip të njerëzve të renomesë botërore që kanë marrë përsipër që të prezantojnë argumentet tona. Unë s’them asnjëherë të mbrojnë Kosovën, por të prezantojnë argumentet tona, sepse mendoj se fuqia e tyre është ajo që e mbron dhe këta njerëz në artin e tyre të përsosur do të dinë në mënyrën e tyre të mirë ta qesin dhe është me rëndësi që Kosova edhe në kuptimin e mbështetjes për argumentet e veta ka shumë vende të fuqishme pas saj. Dhe së fundi mund të them se nuk mund të ketë zgjedhje apo formulë tjetër jashtë asaj që ka ndodhë, dhe çka ka ndodhë, ka ndodhë respektimi i vullnetit të popullit, kanë ndodhë procese të mëdha në ecje të përbashkët me Bashkësinë Ndërkombëtare, ka ndodhë shpallja e pavarësisë së vendit nga përfaqësuesit e popullit, në një koherencë të veprimit në koordinata të përbashkëta me gjithë vendet që e donë lirinë njerëzore të një populli që të jetojë i lirë dhe ka ndodhë të njëjtën kohë po ashtu të them një prezantim i dinjitetshëm i gjithë kësaj kronologjie të fakteve që është dhënë aty. Nisem prej pjesës historike me aspektet më të detajuara deri në momentet e zhvillimeve të sotshme dhe nëse i kthehemi gjithmonë një thënie për të përmbyllë këtë, një thënie e vjetër latine se “para argumenteve edhe zotat heshtin“. Unë mendoj se s’mund ketë diçka tjetër, s’dua të paragjykoj asnjëherë si pjesë të formulës sime vendimin e gjykatës është gjykata që merr vendim në këtë rast apo opinioni këshillues, por përgjigjja do të jetë kjo që është. Unë do të them paralelisht se do të jetë ndoshta një rrugë e mbyllur edhe për obstruksione të tjera edhe për Serbinë, ajo mbase mund të vazhdojë edhe me ndonjë qasje tjetër por realisht ata kanë pasur nevojë që të mbyllin me një përgjigje edhe retorikën e tyre të deritashme: bëmë çfarë bëmë dhe nuk mundëm më tepër e shihni se bota ka vendosur pak më ndryshe dhe praktikisht do të ishte racionale t’i kthehen një realiteti të ri dhe zhvillimit të raporteve, flas në radhë të parë të interesit edhe për Serbinë por edhe për ne. Ne mund të themi se ka joshje për Serbinë në këtë kohë të një forme a një forme tjetër, por u them paralelisht se ka edhe shtrëngime.

RTK: Presidenti i secilit shtet udhëton jashtë vendit, takohet me burrështetas të tjerë, këtë e bëni edhe Ju, takimet tuaja a janë të natyrës vetëm të lobimit apo të vendosjes dhe konfirmimit të marrëdhënieve ndërshtetërore.

Presidenti Sejdiu:
Jo, ka pasur në periudha të mëhershme në lobim, ka edhe tash ndonjëherë, por kryesisht në takimet që kam bërë të karakterit zyrtar janë takime të respektit të ndërsjella shtetërore. Unë kam pasur takime të rëndësishme dhe do të kem edhe ndërkohë, janë disa prej vizitave që mund të parashihen gjatë dhjetorit edhe eventualisht dy muajt e parë të vitit të ardhshëm. Ajo që është e rëndësishme, është nga fletët e para apo letrat e para të dërguara Kosovës, se Kosova është shtet sovran dhe i pavarur me krejt subjektivitetin e saj të plotë, askush nuk thotë Kosova njihet kështu po e kemi edhe një kapelë mbi kokë edhe forma të tjera. Secila prej tyre ka vendosur kësisoj dhe e dini paralelisht një përgjigje në Kosovë sa ambasada janë. Të gjitha vendet që e kanë njohur Republikën e Kosovës, që kanë parë interes në kuptimin e zhvillimit të raporteve të mëtejshme, kanë themeluar ambasadat e tyre, zyrat e tyre të dikurshme i kanë transformuar. Njësoj edhe Kosova ka vepruar. Unë i kam dekretuar 21 ambasada të Republikës së Kosovës jashtë, që do të jetë një rrjet modest. Tash të shohim se si do të zhvillohen më tej, por ajo që është e rëndësishme është respekti paralel për një prezantim të dinjitetshëm të Kosovës, edhe në këtë natyrë të takimeve por edhe në takime të tjera të karakterit ndërkombëtar. Unë them tash së fundi kur kisha rrugën tim në Nju-Jork, Kombet e Bashkuara, në pritjen që bëri Presidenti Obama, isha në mesin e njerëzve që prezantoj shtet, ishin Presidentë qoftë në mungesë të tyre eventualisht kryeministra por ishte niveli më i lartë i mundshëm dhe Kosova ishte aty.

RTK: Raportet me fqinjët janë pak më të ndjeshme së paku në aspektin mediatik janë prezantuar ashtu, marrëdhëniet me Maqedoninë, tash së fundi edhe me Malin e Zi, derisa raportet me Shqipërinë janë të shkëlqyeshme.

Presidenti Sejdiu:
Unë them të kuptojmë disa kohë, për ne është me rëndësi se kemi një formulë që është e qëndrueshme, se kemi raporte të mira edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë, raporte praktike. Me Maqedoninë është përfunduar edhe një proces i demarkacionit të kufirit që ka qenë një përpjekje apo tendencë për të lënë një mollë sherri mes dy vendeve, mendoj se është përfunduar mirë. Parlamenti i Republikës e ka ratifikuar marrëveshjen të cilën e ka bërë Qeveria e Republikës dhe si hap i tillë mendoj se ka hapur një epokë të re të zhvillimit të marrëdhënieve. Asnjëherë nuk kemi dashur dhe besoj se as në të ardhmen nuk do të jetë që të gjendet një alibi i vazhdueshëm për diçka për të pasur jo tensione, por për të pasur në njëfarë mënyre peng në raportet.
Unë them se këto kanë ndodhur mirë, kanë qenë disa inserte të vogla apo disa sekuenca në një periudhë të mëhershme të cilat janë kapërcyer sidomos me momentet e inaugurimit të Presidentit Ivanov. Ne kemi pasur takime të ndërkohshme me të dhe do të kemi tash në proces. Unë besoj se duhet të investohet, është interes i yni strategjik që duhet të kemi raporte të mira, e njëjta gjë është edhe me Malin e Zi. Ne e kuptojmë të themi edhe gjithë atë bagazh të çështjeve apo problemeve me atë cilat Mali i Zi në një formë a në një tjetër i ka raportet e vet me fqinjët në këtë relacion flas me Republikën e Kosovës, me Republikën e Serbisë, por e them paralelisht se është për të vlerësuar se ata nuk kanë mbetur peng i presioneve të mëdha që ka bërë Beogradi atje dhe them edhe njerëzit e Beogradit që kanë qenë me influencë në qarqe të ndryshme në Republikën e Malit të Zi. Kanë marrë, do të thosha në këtë rast burrërisht, vendimin e tyre për ta njohur Republikën e Kosovës, sa ne jemi në rrjedha unë besoj se s’do shkojnë larg edhe ata në shfaqjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Ne kemi shprehur gatishmërinë tonë dhe do ta bëjmë, ne do të jemi shumë të kujdesshëm në kuptimin e investimit të marrë por gjithmonë, them gjithmonë, si shtet sovran dhe i pavarur.
Edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë edhe me vendet e tjera dhe nesër pse jo edhe me Serbinë. S’do të pranojmë në këtë rast, nëse i kthehemi pak Serbisë, asnjëherë ndonjë qasje tjetër e cila në një formë a formë tjetër dëshiron të rihapë procesin e negocimit të mbajtjes pezull sipas tyre të idesë se nuk është zgjedhë çështja e Kosovës dhe forma të tjera. Jemi të interesuar të bashkëpunojmë si dy shtete sovrane për të mirën e qytetarëve të vendit, për të mirën edhe të proceseve në rajon. Dhe me Shqipërinë natyrisht, ashtu siç e thatë edhe ju, janë raporte shumë të natyrshme, janë raporte që dalin thjesht me një produkt jashtëzakonisht të madh të beneficioneve për të dy vendet dhe ne do të vazhdojmë duke shërbyer edhe me përvojat e mira që edhe Republika e Shqipërisë i ka bërë deri tash. Mos harroni se ka qenë lajm i mirë dhe lajm i madh hyrja e Shqipërisë në NATO, është lajm shumë i mirë pranimi i ftesës për të hyrë në procesin e negocimeve për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe ne kjo na shërben.

RTK: Shërbimi për Informim i Presidentit të Kosovës u mundëson të gjithë qytetarëve që përmes ueb-faqes por edhe në forma të tjera t’i adresohen
Presidentit të Republikës, me kërkesa të ndryshme, me ankesa të ndryshme. Cila është dominante në këto?

Presidenti Sejdiu:
Po unë them se ka një prezantim të mirë të punëve që bëjmë, në ueb-faqe dhe një komunikim i përhershëm me njerëzit për të gjithë lëvizjet që unë bëj. Paralelisht unë kam adresime të përditshme, por kam edhe kontakte me qytetarët. Më shkruajnë dhe nëse kam mundësinë ju jap përgjigjen apo ju jap adresë atyre vetë ose eventualisht adresoj kërkesat, shqetësimet e tyre, interesin e tyre në institucionet e vendit, sepse është obligim imi që të merrem me të gjithë. Mund të them se kam kërkesë të qytetarëve të të gjitha etniteteve, tek unë shkruajnë edhe lavdërojnë edhe nganjëherë qortojnë apo bëjnë kërkesa edhe njerëzit nga shumica por edhe nga pakicat, edhe serbët dhe kam një komunikim po them aktiv dhe shumë të gjallë.

RTK: Unë, nga pozita e gazetarit, nga pozita e kryeredaktorit të Televizionit Publik, e kam për obligim t’ju përcjellë një shqetësim, një kërkesë. Është një kategori e të veçantëve, të pensionistëve, delegacionet e të cilëve kanë qenë disa herë në televizion për të aktualizuar, për të bërë publike shqetësimet e tyre, kërkesat e tyre, konsiderojnë se janë të lënë pas dore, konsiderojnë se janë të harruar.

Presidenti Sejdiu:
Unë them diçka tjetër plus, unë sot do të kem takim me ta, pas bisedës me ju. Do t’i pranoj dhe do të bisedoj sikur që i kam pranuar edhe më herët, unë kam adresuar me mbështetje kërkesat e tyre edhe në një fazë të mëhershme. Mendoj se duhet të bëhet një punë më efiçente dhe më e fokusuar e institucioneve për të dhënë përgjigje të mirë, janë disa çështje që unë them se s’duan koleksion por duan hap plus, në rregull se ka shkuar Kosova me një sugjerim edhe ndërkombëtar dhe në kuadër të mundësive buxhetore që ka pasur për të mbuluar të gjitha kategoritë, flas edhe me mbështetje sociale por flas edhe për pensionin do ta quaja të nivelit të mbështetjes nacionale pas 65 vitesh. Por ka edhe diçka tjetër, çka plus me njerëzit që kanë investuar me punën, me djersën e tyre me kontribute të mëdha dhe pa fajin e tyre kontributet e tyre janë të grabitura por që nuk e ka satisfaksion. S’them se figurativisht ata njerëz do të shkojnë tash me sy qelë se si do të mbetet çështja e të tjerëve, por them se është brengë e vazhdueshme sepse është moshë që e godet në shumë arsye, në radhë të parë në aspektin moral, duam të kemi prehje me një lëvizje plus në mbështetje të tyre, në radhë të dytë është borxhi që të vlerësohet ajo punë që ka shkuar, unë nuk e pëlqej logjikën të jem shumë i drejtpërdrejtë dhe këtë e thash, e them jashtë asaj që njerëzit mund të keqkuptojnë që para fushatave t’u qitet kafeja, t’u qitet dreka, t’u bëhet ekskursione, t’u bëhet konventat e forma të tjera që nuk janë ok. Mund të jetë si pjesë, por nëse hyn në obligime të tilla me njerëz s’them që duhet të merret anash njeriu, po duhet të jepet përgjegjësia, të jepet mbështetja dhe në këtë kuadër mirë është që është punuar në këtë pjesën me trustin pensional, janë disa gjëra që s’kanë qenë krejt të mira. I kemi përcjellë vet edhe si shqetësime, por besoj se tash trendët e fundit janë pozitive, janë lidhur pak edhe me proceset e krizë globale financiare.

Por të jetë si të jetë, po kthehem në kërkesën tuaj, në idenë tuaj, këta njerëz duan mbështetje, s’them se janë 100 mijë elektorë por janë njerëz të Kosovës, që kanë bërë punë për Kosovën, që kanë majtë dhe ushqyer breza të tjerë që vijnë pas tyre dhe duhet të gjendet një model që mos të jetë pjesa e përgjigjes në ta vetëm si një që unë kam dëgjuar për fat të keq nganjëherë prej ndokujt më herët t’i jepet një gisht mjaltë, të qëndroj dy-tri ditë me të dhe pastaj problemet, por të merren më seriozisht me të në kuadër gjithmonë them të mundësive që kemi. Nëse kemi lëvizje të mira dhe është mirë që është bërë premtimi dhe që do të lëvizet me arsimtarët, me njerëzit e shëndetësisë, me njerëzit e sistemeve të sigurisë dhe të sundimit të ligjit, për të cilët biseduam më herët, duhet gradualisht të gjendet edhe një model, a ka ndonjë matematikë tjetër, unë nuk di ta bëj por a ka një matematikë tjetër që do të mund të ndihmoj një qasje plus. S’them një shpresë plus, por një qasje plus që mund të sillet në suaza reale dhe që të lëvizet. Nuk është e keqe kjo që është lëvizë atëherë me 75 apo 85 eurosh, por ka besoj edhe një mundësi tjetër të rishikohet plus në këtë pjesën e projeksioneve tona të zhvillimit buxhetor se çka mund të bëhet apo një ndërhyrje tjetër. Nuk jam asnjëherë këtu të kuptohem shumë herë, që parat që na i kanë dhënë njerëzit t’i marrim tash, t’i harxhojmë për çokollata, që t’i harxhojmë brenda dite, t’i harxhojmë pa një përgjegjësi të veçantë pa investuar diku si duhet, t’i harxhojmë në shërbime të cilat nuk sjellin të drejtën apo të mirën materiale të menjëhershme por megjithatë jam që të shikohet, se s’them se edhe politikat e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë diçka që duhet të kufizojnë ekzistencën e njerëzve, kurrsesi.

RTK: Dhe pyetja e fundit vjen nga këndvështrimi i të rinjve i fëmijëve. Së shpejti do të bëhen 4 vjet që po e udhëhiqni Republikën e Kosovës, nga po e drejtoni këtë shtet?

Presidenti Sejdiu:
Është pyetje interesante dhe mendoj se shumë, shumë e qëlluar. Më kanë pyetur njerëzit shpesh sikur besoj kanë pyetur edhe tjerët, cili ka qenë dhe cili është objektivi yt kryesor në këtë pozicion. E para e kam thënë, ndoshta mund të lidhet me gamën e çështjeve të tjera të shohim gëzimin në fytyrat e fëmijëve të Kosovës dhe mendoj se ajo ka ndodhë por një diçka plus. Çka të bëjmë më tepër që ky brez i ri që vjen, e kemi edhe atë që janë në moshë madhore 30 mijë njerëz përafërsisht janë dhe këtë që e kemi në start të gjejmë rrugën më të mirë mundshme për të ndërtuar perspektivën e vet. Flas në procesin e edukimit, flas në proceset e mbajtjes së shëndetit të përgjithshëm karshi krejt sfidave që i kemi paralele edhe që lidhet me gamë problemesh të tjera të rehatisë së tij shpirtërore në brezin, nuk është e lehtë krejt. Nëse e marrim çështjen e shkollimit, unë kam marrë pjesë dhe nganjëherë njerëzit kanë të drejtë, jemi bërë specialistë për të prerë shiritin në hapjen e shkollave. Thuhet figurativisht atje ku hapet një shkollë mbyllet një diçka tjetër e keqe. Shkolla nuk mund ta bëjë punën e vetë të mirë deri në fund pa pasur një bashkëpunim të mirë me prindërit, me rrethin. Unë them diçka që mund të jetë e kundërt me atë që e dëgjojmë, thuhet si kallëzim se nuk ka prind të keq, unë them se ka prind të keq, nëse prindi vet e sheh fëmijën e vet po e marrim nga më e thjeshta që po i vjen nga shkolla s’po rri në mësim, është prind i keq dhe e toleron, nëse e sheh se i ka sjellë diçka në shtëpi dhe e toleron, është prind i keq, nëse e sheh se ngatërrohet me dikën është prind i keq, nëse e sheh edhe shumë diçka tjetër që mund të jetë joshëse e fillimit por dikur i kërcet në kuptim themi në kurriz është prind i keq.
Them njësoj edhe për mësuesin. Si koncept mësuesi është i shenjtë, por ka mësues të mirë edhe