Ligjërata e Presidentes Vjosa Osmani para diplomatëve, stafit akademik dhe studentëve të universitetit "St. Kliment Ohridski"

Ligjërata e Presidentes Vjosa Osmani para diplomatëve, stafit akademik dhe studentëve të universitetit "St. Kliment Ohridski", për paqen dhe prosperitetin nëpërmjet integrimit euroatlantik në Evropën Juglindore në ceremoninë e ndarjes së titullit të nderit "St.Kliment Ohridski".
Në të njëjtën ceremoni, Presidentja Osmani i ka ndarë Katedrës së Gjuhësisë së Përgjithshme dhe të gjuhëve indo-evropiane dhe Ballkanike mirënjohje për studimin dhe kultivimin e mëtejmë të gjuhës shqipe në kuadër të Departamentit të Ballkanistikës.