IZLAGANJE PREDSEDNIKA KOSOVA FATMIRA SEJDIUA NA BEČKOM SASTANKU, 24. JULA 2006. GODINE