Fjalimi i Presidentes Osmani në "GreenTalk", në kuadër të Javës së Kosovës për Zhvillim të Qëndrueshëm