Fjala e Presidentes Osmani në konferencën “Agjenda për Barazi Gjinore e Policisë së Kosovës dhe Plani i Veprimit 2021-2023”