Ceremonia e pranimit të detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës