Deklaratë e Presidentit Sejdiu pas mendimit këshilldhënës të GJND-së