Ekipi Përgatitor konsultohet me studentët universiteteve të akredituara dhe grupet rinore