UD i Presidentit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi takoi kryetaren e KQZ-së, Valdete Daka