Jensen: Danimarka ka qenë dhe mbetet shumë e fokusuar për Kosovën