Predsednik Sejdiu je odlikovao borce za slobodu Bekim Berisha-Abeja, Bedri Shala, Elton Zherka, Përmet Vula i Muhamet (Sefer) Haxhaj

10.08.2010 – Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu, na osnovu Ustava Republike Kosova i Pravilnika o Ordenima, Ukazima i Počasnim Titulama Kosova je odlikovao Ukazom „Heroj Kosova“ borca i istaknutog vojnog rukovodioca Kosova, Bekim Berisha- Abeja.

U obrazloženje odlikovanja Bekim Berisha-Abeja se kaže: „Doprinos Bekim Berisha –Abeja u borbi za oslobođenje Kosova jeste izvanredan. Bekim Berisha je bio jedan od najvećih boraca i stratega u periodu velikih preokreta i borbe naroda Kosova za slobodu i nezavisnost. Hrabrost, neustrašivost, njegova vojna stručnost, su bili mobilizacioni faktor, inspirativan i podsticajan duh za saborce i narod Kosova da ne pokleknu i da bi ustraju na putu potpunog oslobođenja.

Bekim Berisha- Abeja je najbolji primer slobodoljubivog posvećenja i dokazivanja kako se odaziva pozivu domovine u borbi za slobodu.

Njegov borbeni duh i profesionalizam je dokazan svugde gde se on našao rame uz rame naroda koji su se nalazili u opasnosti, kao što je bio slučaj sa hrvatskim i bošnjačkim narodom. On je poštovan svugde gde je ratovao i radio za dobrobit naroda i njihovu slobodu. Bekim Berisha-Abeja žrtvujući se na ratištu sa saborcima Bedri Shala, Elton Zherka i Përmet Vula, postao je oznaka hrabrosti i ljubavi za domovinu koga ćemo se vazda visokim pijetetom i poštovanejm da se podsetimo.

Delo i ličnost Bekim Berishe – Abeje će biti nadahnuće rodoljublja za sve generacije koje dolaze“.

Isto tako, danas je Predsednik Sejdiu, za poseban doprinos dat u borbi za slobodu Kosova, je odlikovao Zlatnom Medaljom za Slobodu, pale borce Bedri Shala, Elton Zherka i Përmet Vula.

„Doprinos ovih boraca u borbi za slobodu Kosova je bio poseban. Njihovo žrtvovanje na ratište je bio primer požrtvovanja i visoke posvećenosti i dokazivanja da sloboda domovine je iznad svega.

Oni skupa sa komandantom Bekim Berisha-Abeja su se borili i ginuli u mladosti, postajući tako primer hrabrosti i rodoljublja za domovinu.

Delo i ličnost Bedri Shale, Elton Zherke i Përmet Vule će ostati nadahnuće rodoljublja za sve generacije koje će doći“, kaže se u obrazloženju njihovog odlikovanja.

Za poseban doprinos dat borbi za slobodu Kosova, Predsednik Sejdiu je odlikovao Zlatnom Medaljom „Luftëtari i Lirisë – Adem Jashari“ palog borca Muhamet (Sefer) Haxhaj.

„Doprinos borca Muhamet (Sefer) Haxhaj – poznat kao komandant Naimi, u borbi za slobodu Kosova jeste vanredan. Njegova borba i pogibija na ratište, u Dolc kod Kline braneći borbene pozicije, bio je primer hrabrosti i visokog posvećenja za slobodu domovine.

Muhamet (Sefer) Haxhaj se borio i pogibe sasvim mlad, da bi za uvek ostao primer neustrašivog borca koji izlazi u susret zemlji i narodu u najtežim vremenima.

Delo i ličnost Muhamet (Sefer) Haxhaj će ostati nadahnuće rodoljublja za sve generacije koje dolaze kasnije“, kaže se u obrazloženje odlikovanja.

Na jednoj svečanosti organizovanoj u kabinet Predsednika Sejdiu ovom prilikom, na ime prisutnih članova porodica odlikovanih, zahvalio se Gëzim Zherka, koji je visoko cenio pažnju Predsednika za delo i borbu palih boraca za slobodu.