Zyra e Presidentit t&euml; Republik&euml;s s&euml; Kosov&euml;s shpall:Konkurs <br>P&Euml;R P&Euml;RZGJEDHJEN E KANDIDATIT P&Euml;R T&#146;IA PROPOZUAR KUVENDIT T&Euml; REPUBLIK&Euml;S S&Euml; KOSOV&Euml;S P&Euml;R AUDITOR T&Euml; P&Euml;RGJITHSH&Euml;M