Udhëheqëse

 

 • Presidentja e Republikës së Kosovës;

 

Anëtarët e Këshillit


 • Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës;
 • Kryeministri i Republikës së Kosovës;
 • Udhëheqësit e partive dhe subjekteve politike parlamentare / shefat e grupeve parlamentare në Kuvendin e Kosovës;
 • Ministri i Punëve të Jashtme;
 • Ministrja e Integrimit Evropian;
 • Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal;
 • Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian;
 • Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme;
 • Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës;
 • Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës;
 • Kryetari i Akademisë së Shkencës dhe Arteve të Kosovës;
 • Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës;
 • Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës;
 • Përfaqësues nga shoqëria civile.