Takimi inaugurues, 27 mars 2012


Takimit i dytë, 3 korrik 2012


Takimi i tretë, 12 dhjetor 2012


Takimi i katërt, 19 mars 2013


Takimi i pestë, 07 tetor 2013

 

 

Takimi i gjashtë, 17 dhjetor 2013


 

Takimi i shtatë, 6 maj 2014