Kontakt

ADRESA

Ured Predsednika Kosova Zgrada Skupštine Kosova Trg. "Majka Tereza" b.b 10 000 Priština

KONTAKT SA KABINETOM

Tel: + 381 (38) 211 650 ext. (200)12 503; 12 002
Fax: 038 211 651
Email: [email protected]
 

KONTAKT SA ODELJENJA ZA KOMUNIKACIJE

Tel: +381 38 212 460
Centrix: 200-12-032
Kancelarija: C- 405- A
Email:   [email protected]