Konkurs - PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR T’IA PROPOZUAR KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR AUDITOR TË PËRGJITHSHËM