Kontakti

ADRESA E PRESIDENCËS

Zyra e Presidentit të Kosovës Ndërtesa e Kuvendit Sheshi “Nëna Terezë” p.n 10 000 Prishtinë, Kosovë 

KONTAKTI ME KABINETIN

Telefon: + 381 (38) 211 650  ext. (200)12 503; 12 002
Fax: 038 211 651
Email: [email protected]
 
KONTAKTI ME DEPARTAMENTIN E KOMUNIKIMIT

Telefon: + 381 38 212 460
Centrix:  200-12-032
Zyra: C- 405- A
Email:  [email protected]